Tình huống 3: Hủy vé máy bay – Tiếng anh giao tiếp du lịch

Trong bài viết này, chúng tôi gửi tới các bạn các mẫu câu tiếng anh du lịch thông dụng trong hai tình huống chuyến bay bị hủy, bạn sẽ xử lý thế nào. Mời các bạn thảm khảo tình huống mẫu sau nhé: Tiếng anh chuyên ngành du lịch Tình huống 2: Xác nhận chuyến … Continue reading Tình huống 3: Hủy vé máy bay – Tiếng anh giao tiếp du lịch

array(0) { }