Hội thoại mẫu ký kết hợp đồng trong tiếng anh thương mại

Tiếng anh thương mại là một chủ đề lớn, các thuật ngữ liên quan đến chủ đề này là các doanh nghiệp lớn, nhỏ ( corporate, business). Các nội dung liên quan đến việc đàm phán (negotiations), sáp nhập doanh nghiệp (mergers), hợp đồng pháp lý (legal contracts), bảo hành và bão dưỡng (gurantees and … Continue reading Hội thoại mẫu ký kết hợp đồng trong tiếng anh thương mại

array(0) { }