Teaching English in Vietnam Archive

Teaching english: Phương pháp và phẩm chất giáo viên Aroma

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng đào tạo của các khóa học tại Aroma là phương pháp giảng dạy và giáo viên dạy tiếng anh (teaching english). Hãy cùng tham khảo bài viết sau để hiểu rõ thêm về Aroma nhé.

Phẩm chất để trở thành một giáo viên tiếng anh

Ngày nay có rất nhiều trung tâm tiếng anh được mở ra và nhu cầu về tuyển dụng giáo viên tiếng anh ngày càng nhiều. Bạn mong muốn được trở thành một giáo viên giảng dạy tiếng anh nhưng bạn lại không học chuyên ngành sư phạm.
array(0) { }