tiếng anh thương mại Archive

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng Anh thương mại (P6)

Là người chủ trì cuộc họp, bạn cần điều phối thông tin với những người tham gia: yêu cầu thêm, lặp lại, làm rõ, xác minh thông tin, điều hướng cuộc họp… để các cuộc tranh luận diễn ra tốt nhất. Vì vậy, bạn sẽ vô cùng

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P4)

Là người chủ trì cuộc họp, sau khi đã nghe ý kiến trình bày của những người tham dự nhằm giải quyết các vấn đề, bạn sẽ cần kết thúc cuộc họp với sự thống nhất. Đối với việc kết thúc cuộc họp, bạn hãy cùng học

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P2)

Ở bài mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P1), bạn đã được học cách giới thiệu, chào hỏi và điểm qua cuộc họp trước. Để bắt đầu cuộc họp một cách phù hợp, bạn cần điểm qua các thông tin về chương