tiếng anh thương mại Archive

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P4)

Là người chủ trì cuộc họp, sau khi đã nghe ý kiến trình bày của những người tham dự nhằm giải quyết các vấn đề, bạn sẽ cần kết thúc cuộc họp với sự thống nhất. Đối với việc kết thúc cuộc họp, bạn hãy cùng học

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P2)

Ở bài mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P1), bạn đã được học cách giới thiệu, chào hỏi và điểm qua cuộc họp trước. Để bắt đầu cuộc họp một cách phù hợp, bạn cần điểm qua các thông tin về chương

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P1)

Công ty bạn có thường xuyên họp để giải quyết vấn đề? Các công ty thường tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề phát sinh. Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm 5 phần: giới thiệu