Danh ngôn tiếng Anh Archive

Danh ngôn tiếng Anh (P2)

“16. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. – Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. 17.A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart.

Danh ngôn tiếng Anh (P1)

“1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. -Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn. 2. No man or

Danh ngôn: Friendship – Tình bạn

“A Friend … Một người bạn là người… Accepts you as you are – Chấp nhận con người thật của bạn. Believes in you – Luôn tin tưởng bạn. Calls you just to say “”hi.”” – Gọi điện cho bạn chỉ để nói “”Xin chào””. Doesn’t give
array(0) { }