Tiếng lóng trong tiếng Anh Archive

Slang – Tiếng lóng của teen

“Nếu có một ngày các ấy go aboard to study chắc hẳn sẽ bắt gặp những câu nói “” bít chết liền”” của tụi bạn bản xứ và dù có cày nát cuốn Oxford dictionary cũng ko thể hiểu được >> có thể bài viết này sẽ
array(0) { }