video học tiếng anh với english for you Archive

Video học tiếng anh với English for you – part 2

Với video học tiếng anh giao tiếp hằng ngày ở bài học trước, chúng ta đã học cách chào hỏi khi gặp một người bạn mới. Ở video học tiếng anh với  English for you – part 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục học cách hỏi

Video học tiếng anh với English for you – part 1

English for you là series học tiếng anh cơ bản qua video tiếp theo mà Aroma muốn giới thiệu. Với series này, chúng ta sẽ được tham gia các lớp học trực tuyến với giáo viên là cô Molly Stone. English for you cung cấp các kiến thức
array(0) { }