Khi nào dùng ‘It’s me’ hoặc ‘It’s I’

“Cả hai đều có nghĩa là “”Ðó là tôi””. Các sách văn phạm xưa của Anh muốn dùng chủ từ “”I”” sau một động từ copula như be, tuy rằng dùng chủ từ “”I”” nhiều khi thiếu tự nhiên.

Nhà văn phạm Charles Carpenter Fries trong cuốn The Structure of English kể một chuyện vui: một cô giáo đang giảng cho học sinh phải dùng “”I”” trong câu “”It’s I””; chợt cô nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cô hỏi, «Who’s there?» — Ai đó? Và cô thấy ông Hiệu trưởng ló đầu vào và trả lời, «It’s me.» Vậy thì văn phạm Latin bảo phải dùng “”It’s I””, nhưng theo thói quen, thường dùng “”It’s me””.

Vắn tắt, trong tiếng Anh ta thấy thường dùng objective pronoun (me/him/her/us…) chứ không dùng subjective pronoun (I/he/she/we…):

– It was me that needs your help. (Thay “that” như một relative pronoun)

– It was him that told the police.

Tuy nhiên, có những câu dùng chủ từ:

– It’s I who told her the story=Chính tôi là người kể cho cô ta truyện đó. (Dùng chủ từ I vì who thay cho I cũng làm chủ từ cho told)

– It was he who told the police.

Hay là thay bằng “the person” hay “the one”:

– I was the one who told the police=Chính tôi là người báo cảnh sát.

– He was the person who told the police=Anh ta là người báo cảnh sát.

– The first person he recognized was me=Người đầu tiên anh nhận ra là tôi.

* Lưu ý: khi so sánh:

– I work harder than he does (đừng dùng than him)=Tôi làm chăm hơn anh ta.

– He’s taller than I am (đừng dùng than me)=Anh ta cao hơn tôi.

* Lưu ý: after a preposition, use the objective form. Ex: Between you and me; according to him; like me

Tóm lại: Khi có ai hỏi trong điện thoại: “Is that Tom?”” (Tom đó hả?) Tom trả lời: “It’s he.” Nếu là Mary, thì cô trả lời: “It’s she.” (subjective pronoun)”

 

Nội dung khác liên quan:

>> “GIẢI MÔ Ý NGHĨA MỘT SỐ SLOGAN NỔI TIẾNG (PHẦN 1)

>> NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG VĂN NÓI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }