TO BRING & TO TAKE

“Ex: Bring me a book.
Hãy đem cho tôi 1 cuốn sách.
Take it away.
Hãy lấy cái đó đi.
NHẬN XÉT: 2 động từ trên khác nghĩa nhau:
+ to bring = đem đến
+ to take = lấy đi
PHỤ CHÚ: To bring cũng khác với to carry. 2 động từ này có thể dịch là mang, nhưng
+ to bring = mang (nói trống)
+ to carry = mang (chở, vác đến)
Ví dụ: Muốn dịch câu: “”Tôi mang em tôi trên lưng””
KHÔNG VIẾT: I bring my brother on my back.
PHẢI VIẾT: I carry my brother on my back.
Muốn dịch câu “”Hãy dắt đứa trẻ đến đây cho tôi””
KHÔNG VIẾT: Carry the child here to me.
PHẢI VIẾT: Bring the child to me.”

 

Nội dung khác liên quan:

>> Which words is correct? popular, famous, common

>>Những mẫu câu giúp cải thiện khả năng viết tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }