Video học tiếng anh với English for you – part 27

English for you là một trong những video học tiếng anh qua mạng được biên soạn bài bản nhất cho những bạn vừa muốn củng cố, bổ sung ngữ pháp vừa muốn luyện nghe. Cùng đến với bài học về đại từ bất định trong bài 27 này nhé:

INDEFINITE PRONOUNS (ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH)

Những từ này dùng để nói về những thông tin chung chung, không cụ thể vì không biết chắc chắn, không biết đầy đủ hoặc thông tin đó không quan trọng với người nghe.

+ some/ any: một vài (khi bất định được số lượng cụ thể)

– some (dùng cho câu khẳng định): vài

VD:

There are some books on the table. Có vài quyển sách trên bàn. (Tôi không biết chính xác là bao nhiêu quyển.)

I bought some milk yesterday. Tôi mua một ít sữa ngày hôm nay (Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu ml sữa?)

– any: (dùng cho câu phủ định và câu hỏi)

VD:

I didn’t buy any milk yesterday. Tôi không mua chút sữa nào ngày hôm qua.

There aren’t any books on the table. Không có quyển sách nào trên bàn.

Is there any milk in the fridge? Có miếng sữa nào trong tủ lạnh không?

Ngoài ra còn có:

– every: mọi (dùng cho cả câu khẳng định, phủ định và câu hỏi)

VD: everyone = everybody: mọi người

– no: không có (chỉ dùng cho câu phủ định)

Chúng ta có thể dùng những từ này cho người, nơi chốn và vật. Cụ thể:

One/ body (people – người) Thing (object- vật) Where (place – nơi chốn)
Any (-/?) anyone/ anybody anything anywhere
Some (+) someone/ somebody everything everywhere
Every (-/+/?) everyone/ everybody everything everywhere
No (-) no one/ nobody nothing nowhere

VD:

– some:

I’m speaking to someone on the telephone right now. Tôi đang nói chuyện điện thoại với một người. (Người đó là ai không quan trọng với người nghe.)

He saw something on the sky last night. Anh ấy nhìn thấy vật gì đó trên bầu trời tối hôm qua. (Anh ấy không chắc chắn đó là vật gì.)

My key is somewhere in the living room. Chìa khóa của tôi nằm đâu đó trong phòng khách. (tôi cũng không biết chính xác vị trí của chìa khóa là ở đâu.)

– any:

I didn’t see anyone that I knew at the party last night. Tôi không thấy ai tôi biết tại bữa tiệc tối qua.

Do you know anyone here? Bạn có biết ai đó ỏ đây không?

There isn’t anything to eat. Không có gì để ăn cả.

Do you want anything to drink? Bạn có muốn thứ gì để uống không?

– every:

She’s asking everyone to her birthday party. Cô ấy mời mọi người đến bữa tiệc sinh nhật của mình.

He didn’t say goodbye to everyone. Anh ấy không chào tạm biệt mọi người.

Did you see everything in the museum? Bạn có xem mọi thứ ở bảo tàng không?

He’s looking everywhere to find his key. Anh ấy nhìn mọi nơi để tìm chìa khóa.

– no:

There is no one in the class. Không có ai trong phòng.

There was nothing on TV last night. Không có gì trên TV tối qua.

I’m going nowhere = I’m not going anywhere.

* Lưu ý:

– Khi dùng với some, any và every ta LUÔN dùng với động từ số ít.

VD:

There is something on the table. (không dùng “are”)

Is there anything in you bag?

Everyone is coming to the party.

– no luôn mang phủ định nhưng luôn dùng với dạng câu khẳng định:

VD:

Câu sai: I don’t know nothing (vì nó sẽ tương đương với “I know something”)

Câu đúng: I know nothing.

Hiện nay có rất nhiều video học tiếng anh qua mạng nhưng nếu muốn học các bài học bài bản và tập nghe tiếng Anh nhiều thì hãy học với English for you nhé!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Video học tiếng anh

>> Video học tiếng anh với English for you – part 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }