Video học tiếng anh với English for you – part 5

Ở bài học thứ 4 của series học tiếng anh giao tiếp qua video English for you, chúng ta đã được học về tên quốc gia và học sơ qua về ngôn ngữ. Bài học thứ này sẽ tiếp tục nói về ngôn ngữ, đồng thời chúng ta sẽ được học về cách hỏi và trả lời về quốc tịch của một người.

CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN

Một cấu trúc câu cơ bản thường có dạng:

Subject + Verb + Object

Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ

Trong đó, chủ ngữ và động từ là 2 thành phần bắt buộc mà chúng ta đã được học ở các bài học trước. Ở bài này chúng ta sẽ làm quen với thành phần Tân ngữ. Trước hết, hãy học thuộc thành phần tân ngữ của các đại từ:

Tính từ sở hữu Chủ ngữ Tân ngữ
my I me
your you you
his he him
her she her
its it it
our we us
your you you
their they them

Nếu như Chủ ngữ luôn đứng trước Động từ thì Tân ngữ là những từ luôn đứng sau động từ.

VD: I see you.

You see me.

We see them.

They see us.

QUỐC TỊCH – NGÔN NGỮ

Bài học trước chúng ta đã học về tên một số quốc gia trên thế giới và ngôn ngữ tương ứng. Bài học này chúng ta sẽ học về cách nói quốc tịch của các quốc gia đó:

Quốc gia (Country) Quốc tịch (Nationality) Ngôn ngữ (Language)
The US American English
England English English
Canada Canadian French, English
Germany German German
France French French
Turkey Turkish Turkish
Japan Japanese Japanese
China Chinese Chinese

* Hỏi về quốc gia:

Where are you from? I’m from Canada,

Bạn từ đâu đến? Tôi đến từ Canada.

* Hỏi về quốc tịch:

Are you Canadian? Yes, I am.

Bạn là người Canada hả? Đúng vậy.

 

* Hỏi về ngôn ngữ:

Do you speak English? Yes, I do.

Bạn có nói tiếng Anh không? Có.

Do you speak French? Yes, I do

Bạn có nói tiếng Pháp không? Có.

* Hỏi về nơi sinh sống:

Where do you live? Bạn sống ở đâu?

I live in Turkey. Tôi sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

I live in Istanbul. Tôi sống ở thành phố Istanbul.

I live on Istiklal Caddesi (tên một con đường ở Thổ Nhĩ Kỳ)

=> Như vậy, để trả lời về nơi sinh sống, bạn sử dụng ‘in’ cho quốc gia và thành phố, ‘on’ cho tên đường.

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG LỚP HỌC

– understand: hiểu

– know: biết

– ask (a question/ questions): hỏi (một câu hỏi/ các câu hỏi)

– answer (a question/ questions): trả lời (một câu hỏi/ các câu hỏi)

– give an answer/ answers: đưa ra một/ nhiều câu trả lời

– like: thích

Khi học video học tiếng anh với English for you – part 5 , bạn sẽ được học những tình huống giao tiếp cơ bản thường gặp nhất, sau đó mới đến các tình huống cụ thể hơn. Những câu hỏi về quốc gia, quốc tịch và ngôn ngữ ở trên chắc chắn sẽ rất hữu ích khi bạn giao tiếp với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới đúng không nào?

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Video học tiếng anh

>> Video học tiếng anh với english for you – part 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }