Bài viết tiếng Anh về kỷ niệm lần đầu phỏng vấn xin việc

Bạn đang là người đi làm? Bạn có còn nhớ về lần phỏng vấn xin việc đầu tiên của mình? Nó diễn ra như thế nào? Hay bạn là người mới ra trường và đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên của mình? AROMA xin gửi đến bạn bài viết tiếng Anh về kỷ niệm với kỷ niệm lần đầu phỏng vấn xin việc, mà bạn có thể học hỏi để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của mình.

Bài viết tiếng Anh về kỷ niệm lần đầu đi xin việc

Bài viết tiếng Anh về kỷ niệm lần đầu đi xin việc

 

Bài viết tiếng Anh về kỷ niệm vô cùng ý nghĩa

I had my first job interview last week.

Tôi có buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên vào tuần trước.

The day of the interview I arrived at the hospital early and had a bit of a chill out in the coffee shop. Then my name got called. The nerves hit the big time as I sat down. It was an interview panel of three. They all introduced themselves and made me laugh.

Ngày phỏng vấn tôi đến bệnh viện sớm và có một chút thời gian thư giãn trong quán cà phê. Khi tên tôi được gọi đến. Sự lo lắng ập đến khi tôi ngồi xuống. Đó là một ban phỏng vấn gồm ba người. Họ giới thiệu bản thân và khiến tôi cười.

Then they asked the first question: “Tell us about your career to date”. So I told them about my nursing training – about how much I had enjoyed my time as a student nurse and the fabulous experiences I had had on the way. I hoped that my passion and dedication came across in my answer.

Họ hỏi tôi câu đầu tiên: “Hãy nói cho chúng tôi biết sự nghiệp của bạn cho đến nay”. Tôi nói với họ về việc đào tạo điều dưỡng của tôi, về việc tôi đã tận hưởng thời gian khi còn là một sinh viên y tá như thế nào, những kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có trong suốt thời gian đó. Tôi hy vọng rằng, đam mê và sự cống hiến của mình được thể hiện qua câu trả lời.

Other questions were followed: “Tell us about a time you made a real difference to a patient’s experience and what you would do if you were asked to carry out a procedure you hadn’t done before”.

Các câu hỏi sau đó: “Hãy nói cho chúng tôi biết về một thời gian bạn tạo được sự khác biệt thực sự cho trải nghiệm của bệnh nhân, và bạn sẽ làm gì nếu bạn được yêu cầu thực hiện một thủ tục mà bạn chưa từng làm trước đây?”

Before I knew it, 30 minutes had passed and the panel was asking me which ward within the medical division I would wish to be placed on if I was successful. Then, they looked at my portfolio and told me that I would find out if I had a job offer or not on Monday.

Trước khi tôi biết điều đó, 30 phút đã trôi qua, và những người phỏng vấn hỏi tôi về phòng khám nào trong bộ phận y tế mà tôi muốn được làm việc nếu tôi được tuyển dụng. Sau đó, họ nhìn vào cặp hồ sơ của tôi và bảo tôi rằng tôi sẽ biết kết quả vào thứ hai.

I walked out feeling that I had answered some questions well and some terribly. It was all good experience and I had learned a lot from the need to simply be more prepared with my portfolio to taking more time to answer the questions instead of panicking and saying the first thing that comes into my head.

Tôi bước ra ngoài và thấy rằng mình đã trả lời một số câu hỏi rất tốt, một số thì không. Đó là một trải nghiệm tốt để tôi học được rất nhiều từ sự cần thiết phải được chuẩn bị đơn giản hơn so với cặp hồ sơ của tôi, để dành nhiều thời gian trả lời các câu hỏi thay vì hoảng loạn và nói mà không suy nghĩ.

Hy vọng thông qua bài viết tiếng Anh về kỷ niệm về kỷ niệm lần đầu phỏng vấn xin việc này, bạn sẽ tìm thấy những thông tin, từ vựng cũng như cấu trúc tiếng Anh hữu ích để chuẩn bị cho một tâm thế sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin việc của mình.

array(0) { }