Dùng thành ngữ

“To take The Cake: có nghĩa là chiếm giải nhất, dù cho đó là điều đẹp đẽ, lạ lùng hay khó chịu. Thành ngữ này xuất xứ từ những cuộc thi nhảy múa của người Mỹ gốc Phi châu trong thế kỷ thứ 19, trong đó người nào nhảy giỏi nhất sẽ được thưởng bánh ngọt.

Ví dụ:
The final runner takes the cake for being the slowest.
Người chạy cuối cùng chiếm giải nhất cho người chạy chậm nhất.

To Be A Bad Egg: có nghĩa là một người xấu.
Ví dụ:
That boy has been in and out of jail all his life. He’s a real bad egg.
Cậu trai đó đã ra vào tù suốt cả cuộc đời anh ta. Anh ta đúng thật là một gã xấu xa.

A Big Cheese: chỉ một người lãnh đạo hoặc một người quan trọng.
Ví dụ:
This client is a big cheese at his company, so be extra nice to him!
Người khách hàng này là nhân vật quan trọng trong công ty ông ta, vì vậy hãy cư xử tốt hơn nữa với ông ta!

Bread And Butter: vì bánh mì và bơ là hai thứ thức ăn chính của xã hội Tây phương nhất là Hoa Kỳ, nên người Mỹ dùng Bread and Butter để chỉ một điều gì cần cho sự sống hay là kế sinh nhai.

Ví dụ:
Our company makes a few shirts for dogs, but our bread and butter is dog food.
Công ty chúng tôi có sản xuất một vài kiểu áo sơ mi cho chó, nhưng ngành nghề chính của chúng tôi là thực phẩm dành cho chó.

To Be Cool As A Cucumber: có nghĩa là bĩnh tình và thư thái.
Ví dụ:
Even at her important job interview, Jamie was as cool as a cucumber.
Ngay cả khi ở trong một cuộc phỏng vấn xin việc quan trọng, Jamie cũng đã rất bình tĩnh.

(Something or someone is one’s) Cup Of Tea: có nghĩa là bạn thích nó hoặc giỏi về thứ đó.
Ví dụ:
Watching ice hockey is OK, but it’s not really my cup of tea.
Xem môn khúc côn cầu cũng được nhưng nó không thực sự làm tôi hứng thú lắm.

To Be A Hard Nut To Crack: nghĩa đen là một quả cứng khó đập vỡ ra được, và nghĩa bóng là một vấn đề khó giải quyết, hay một người khó chơi.
Ví dụ:
The new guy at work is very quiet and looks like a hard nut to crack.
Anh chàng mới vào làm khá trầm tính và có vẻ khó gần.”

array(0) { }