Tục ngữ (p2)

“10. Cầu được ước thấy: Talk of the devil and he is sure to appear.
11. Muộn còn hơn không: Better late than never.
12. Câm như hến: As dump as oyster.
13. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh: When candles are out, all cats are grey.
14. Thừa sống thiếu chết: More dead than alive.
15. Ngủ say như chết: Sleep like alog/ top.
16. Nhắm mắt làm ngơ: To close one’s eyes to smt.
17. Trèo cao ngã đau: Pride comes/ goes before a fall.
Pride will have a fall.
18. Nhập gia tùy tục: When is Rome, do as the Romans do.
19.Hay thay đổi như thời tiết: As changeable as the weather.
20. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời: Every dog has its/ his day.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
Đừng chế nhạo người
Laugh and the world will laugh with you
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He, who has last laugh, laughs best
He who laughs last, last best

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls
Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is much thicker than water.
Ai hỏi mày?”

array(0) { }