FORGET, REMEMBER

“*V-ing :Nhớ (quên)chuyện đã làm
I remember meeting you somewhere before (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó rối)

*To V :
Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó
Don’t forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách!

REGRET

* V-ing : hối hận chuyện đã làm
I regret telling him about Mary.
(Tôi hối hận đã nói với anh ấy về Mary).

* To V :lấy làm tiếc để ..
I regret to tell you that …( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ..)”

 

Nội dung khác liên quan:

>> Những động từ phải đi trước động từ thêm ing

>> To bring & To take

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }