Video học tiếng anh với English for you – part 9

Ở bài học thứ 8 của serie học tiếng anh qua video clip English for you chúng ta đã học cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Bài học thứ 9 này chúng ta sẽ tiếp tục học CÁCH HỎI VỀ NƠI LÀM VIỆC của một người nhé:

WORKPLACES (NƠI LÀM VIỆC)

Từ vựng:

– bank: ngân hàng

– restaurant: nhà hàng

– office: văn phòng

– school: trường học

– hospital: bệnh viện

– store: cửa hàng

– hotel: khách sạn

– factory: nhà máy

 

HỎI VỀ NƠI LÀM VIỆC

Mẫu câu:

Where does ________ work?

________ work in/at ____.

VD:

Where does a teacher work? (Giáo viên làm việc ở đâu?)

– A teacher works at school. (Giáo viên làm việc ở trường học.)

* Ta sử dụng giới từ chỉ nơi chốn “in, at” để giới thiệu về nơi làm việc của một ai đó:

VD:

My sister is a nurse. She works in a hospital.

My brother is an architect. He works in an office.

Mu son is a website designer. He works at a restaurant.

I am a teacher. I work at school.

 

CÁCH SỬ DỤNG PREPOSITION OF LOCATION (GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN)

*AT: Những nơi chốn sau luôn đi với ‘at’:

at home

at work

at school

 

VD:

Where does she work? (Cô ấy làm việc ở đâu?)

– She works at home. (Cô ấy làm việc ở nhà.)

hoặc

Where is she? (Cô ấy đang ở đâu?)

– She is at home. (Cô ấy đang ở nhà.)

 

MẠO TỪ ‘THE’

– Ta sử dụng mạo từ ‘The’ cho những danh từ chỉ có một thứ duy nhất hoặc được xác định cụ thể.

– Mạo từ a/an sử dụng cho những thứ chung chung hơn.

 

VD1:

I see a teacher. (Tôi thấy 1 giáo viên.)

The teacher is in the classroom. (Giáo viên đang ở trong lớp học.)

 

VD2: I see the Moon. (Tôi thấy mặt trăng) => chỉ có 1 mặt trăng tồn tại.

 

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN

– always: luôn luôn

– usually: thường xuyên

– often: thường

– sometimes: thỉnh thoảng

– rarely/ seldom: hiếm khi

– never: không bao giờ

 

*Cách dùng:

– Trạng từ loại này đứng TRƯỚC hầu hết các động từ:

VD:

I always speak English.

He never goes to th cinema.

We often work in an office.

 

– Với ‘Sometimes’ và ‘Usually’ có thể đứng đầu câu:

VD:

Sometimes I work in an office.

Usually he works in a store.

 

– Với động từ ‘to be’, trạng từ loại này đứng SAU ‘to be’:

VD: She is always beautiful.

They are usually polite.

You are never rude.

 

*Câu hỏi về độ thường xuyên của một việc gì đó:

CH1:

How often do you + Động từ ?

How often are you + Tính từ?

(Bạn có hay _____ không?)

 

VD:

How often do you work?

– I always work.

How often are you shy?

– I’m usually shy.

Việc hoc tieng anh qua video clip sẽ giúp bạn có độ tương tác cao và sinh động hơn với những kiến thức trừu tượng. Kết hợp việc học ở trung tâm và tự học với ‘lớp học online’ này sẽ đem lại hiệu quả cao nhất đấy!

Bài viết có nội dung liên quan: 

>> Video học tiếng anh

>> Học tiếng anh qua video với English For You – Part 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }