CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH SIÊU TỐC

Từ vựng tiếng Anh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc học và thành thạo tiếng Anh hay giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài test như TOEIC hay IELTS, TOEFL. Đồng thời, đây cũng là một phần khó nuốt nhất trong quá trình học theo nhận định của rất nhiều các học viên. Hiện nay, có rất nhiều cách để học từ vựng nhanh chóng được chia sẻ trên internet, nhưng chúng tôi sẽ tổng kết một số những cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc hiệu quả nhất. Hãy cùng tham khảo những Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Siêu Tốc dưới đây nhé.

Learning English vocabulary via context – Học từ vựng qua ngữ cảnh

English learners should learn vocabulary only by context, not word by word. A small tip for all of you is that words that repeat many times in contexts but you still do not get the meaning should be prioritized to learn, as well as those remembered vaguely. Zig Ziglar once said “Repetition is the mother of all language”. Therefore, the more you read and repea, the more words and longer time you learn and remember.

CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH SIÊU TỐC

CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH SIÊU TỐC

Các bạn học tiếng Anh nên chỉ học từ vựng qua ngữ cảnh, không nên học từng từ riêng lẻ. Một mẹo nhỏ cho các bạn là chúng ta nên học những từ lập đi lập lại nhiều lần nhưng vẫn không nhớ nghĩa là gì, cũng như những từ chỉ được nhớ mang máng. Diễn giả nổi tiếng Zig Zaglar đã nói “Sự lập lại chính là mẹ đẻ của mọi ngôn ngữ”. Vì vậy, bạn càng đọc và lập lại càng nhiều, thì bạn sẽ học được nhiều từ và nhớ được chúng lâu hơn.

 

Learning English vocabulary via word roots – Học từ vựng tiếng Anh qua gốc từ

 

Word roots are the most basic part of a complete word. When you put a prefix and/or suffix to a root, you can have a new word. By this way, if you diligently learn by heart some common word roots and affixes, you can get the general meaning of many unknown words without using the dictionaries. For example, the word dis-repect-ful is the combination of the root –respect-, the prefix dis- meaning not, and the suffix –ful creating an adjective; so recognizing these affixes and stem, you will know the meaning and part of speech of respectful of many new words without any dictionary uses.

Gốc từ là phần cơ bản nhất của một từ vựng hoàn chỉnh. Khi bạn gắn một tiền tố hay một hậu tố vào một gốc từ, bạn sẽ có được một từ hoàn toàn mới. Bằng cách này, nếu bạn siêng năng học thuộc một vài gốc từ tiếp tố thông dụng trong tiếng Anh, bạn có thể đoán được nghĩa của rất nhiều từ mà bạn chưa biết nghĩa không cần đến sự trợ giúp của từ điển. Ví dụ, từ disrespectful mà một sự kết hợp của gốc –respect-, tiền tố dis- nghĩa là không, và hậu tố -ful tạo thành một tính từ; vậy nên, nhận biết được các tiền tố hậu tố và gốc từ, bạn sẽ biết được nghĩa và loại từ của nhiều từ vựng mới mà không cần phải tra từ điển.

 

 

  • Thinking in English – Suy nghĩ bằng tiếng Anh

 

 

Another efficient way to learn English vocabulary is thinking in English. Not only you communicate daily with your friends, classmates and foreigners in English, but also in your every thought. It is the best way to acquire new vocabulary and practice to reflex. Again, you have to believe in the power of repetition. After learning those new words through some contexts in reading, you have to practice regularly in daily speech, in brainstorming and in your mind. As a result, you will get familiar with the words and remember it much longer.

Một cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc hiệu quả khác chính là suy nghĩ bằng tiếng Anh. Bạn không chỉ giao tiếp hàng ngày với bạn bè, bạn chung lớp và người nước ngoài bằng tiếng Anh, mà còn nên suy nghĩ bằng tiếng Anh nữa. Đây là cách tốt nhất để nạp từ mới và tập phản xạ. Một lần nữa, bạn phải tin vào quyền năng của việc lặp lại. Sauk hi học xong từ mới thông qua các ngữ cảnh ở các bài đọc, bạn phải tập luyện thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày, trong việc động não và trong suy nghĩ. Như vậy, bạn sẽ làm quen được với từ và nhớ chúng lâu hơn.

 

  • Learning English vocabulary through movies and songs – Học tiếng Anh qua phim ảnh và bài hát.

 

 

No way can improve and enlarge your vocabulary in use faster and quicker than watching movies and songs in English. All you need to do is picking up one of your favorite movies or songs and then repeating along the subtitles or singing along the lyrics until you know them by heart, I promise not only your vocab but your pronunciation will soar up in a new level after many times practicing this.

Không cách nào cải thiện và gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn nhanh hơn cách xem phim và nghe nhạc nước ngoài. Tất cả bạn cần làm là chọn một trong những bộ phim hay bài hát bạn yêu thích rồi lặp lại theo những câu phụ đề hay hát theo từng lời nhạc cho đến khi bạn thuộc làu chúng, tôi cam đoan sau nhiều lần làm theo cách này, không chỉ từ vựng mà còn trình độ phát âm của bạn sẽ tăng vọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }