Cụm từ tiếng anh Archive

Mỗi ngày một cụm từ: Touch wood – nghĩa và cách dùng

“Cụm từ touch wood được dùng mỗi khi muốn tránh những điều không may mắn xảy ra, tương tự như câu “”phỉ phui”” hay “”trộm vía”” trong tiếng Việt. Idiom Power: At the drop of a hat Mỗi ngày một cụm từ: At full stretch – học

Mỗi ngày một cụm từ: Flying the flag nghĩa là gì?

“Nếu bạn fly the flag” có nghĩa là bạn thể hiện sự ủng hộ của mình cho đất nước mình hay cho một tổ chức nào đó, đặc biệt khi ra nước ngoài. Học thành ngữ tiếng Anh: “Paper Tiger”. Mỗi ngày một cụm từ: Flying the flag

Mỗi ngày một cụm từ: Treading water nghĩa là gì?

Nếu bạn đang “treading water” có nghĩa là bạn đang dậm chân tại chỗ, không đạt được tiến triển gì trong việc mình đang làm. Học thành ngữ tiếng Anh:“The Lion’s Share” Mỗi ngày một cụm từ: The writing’s on the wall   Ví dụ I feel

Mỗi ngày một cụm từ: The writing’s on the wall

“Khi chúng ta nhìn thấy the writing’s on the wall, nó thường có nghĩa: rất rõ ràng là một điều gì đó xấu, không may mắn sắp xảy ra, như bị cắt giảm công ăn việc làm hay công ty đóng cửa. Mỗi ngày một cụm từ

Mỗi ngày một cụm từ: Học cách dùng “bear with me”

“Nếu bạn nói với ai đó hãy bear with me có nghĩa là bạn yêu cầu họ hãy bình tĩnh, kiên nhẫn với bạn, đợi tới khi bạn có thời gian dành cho họ” Thành ngữ tiếng Anh với “Money” Các cụm từ vơi tell Ví dụ
array(0) { }