Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
NHỮNG CÂU TIẾNG ANH VỀ NGHỊ LỰC SỐNG

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH VỀ NGHỊ LỰC SỐNG

Những khó khăn và gian truân xảy ra trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là bạn phải có một nghị lực sống mạnh mẽ. Dưới đây là những câu tiếng Anh về nghị lực sống, sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh và niềm tin để vượt qua bế tắc. Những câu tiếng Anh về nghị lực sống được đúc kết từ những người đi trước sẽ cho bạn những lời khuyên quý báu. Đồng thời, đó cũng là một phương pháp giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả.

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH VỀ NGHỊ LỰC SỐNG

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH VỀ NGHỊ LỰC SỐNG

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH VỀ NGHỊ LỰC SỐNG

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

=>Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

                                    (Khuyết danh)

Energy and persistence conquer all things.

=>Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.

                                   (Benjamin Franklin)

Anyone can give up, it’s the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that’s true strength.

=>Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới này. Nhưng để kiên quyết theo đuổi khi ai cũng cho rằng bạn sẽ thất bại, đó chính là sức mạnh thực sự.

                                    (Khuyết danh)

Therefore keep in the midst of life. Do not isolate yourself. Be among men and things, and among troubles, and difficulties, and obstacles.

=> Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại.

(Henry Drummond)

As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.

=>Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.

(Vincent Van Gogh)

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

=>Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.

(Thomas Carlyle)

Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.

=>Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.

(Voltaire)

When something an affliction happens to you, you either let it defeat you, or you defeat it.

=>Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.

(Jean Jacques Rousseau)

 

I have many problems in my life. But my lips don’t know that. They just keep smiling.

=>Tôi luôn có nhiều trở ngại trong cuộc đời. Nhưng đôi môi tôi không biết điều đó. Chúng luôn mỉm cười.

(Charlie Chaplin)

 

There are, basically, three kinds of people: the unsuccessful, the temporarily successful, and those who become and remain successful. The difference is character.

=>Về cơ bản, có ba loại người: người không thành công, người thành công trong chốc lát, và người thành công bền vững. Sự khác biệt nằm ở nghị lực.

(Brian Tracy)

 

Time is shortening. But every day that I challenge this cancer and survive is a victory for me.

=>Thời gian đang hết dần. Nhưng mỗi ngày, tôi thách thức căn bệnh ung thư này, và sống sót với tôi là chiến thắng.

(Ingrid Bergman)

 

To have character is to be big enough to take life on.

=>Có nghị lực là bản thân đủ lớn để đương đầu với cuộc đời.

(Mary Caroline Richards)

 

It was character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through.

=>Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường, sự tận tụy thôi thúc ta hành động, và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường.

(Zig Ziglar)

Xem thêm: Thành Ngữ Tiếng Anh Về Tình Yêu

Mong rằng, qua những câu tiếng Anh về nghị lực sống, các bạn sẽ có thêm động lực để thực hiện ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }