Các tình huống giao tiếp thông dụng trong du lịch

Để học tiếng anh chuyên ngành du lịch có hiệu quả, điều quan trọng là bạn hãy tự đặt ra các tình huống thực tế để có thể áp dụng các kiến thức đã học. Dưới đây là một số tình huống giao tiếp thường gặp trong chủ đề du lịch:

tinh-huong-tieng-anh-du-lich-1

CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG DU LỊCH

TA= Travel Agency (Công ty du lịch)

C = Customer (khách hàng)

BOOKING A TICKET

C: Hello, I need to schedule my trip to Paris for next week?

TA: When would you like to travel?

C: I have to reach Paris by the 24th.

TA: Will you need a return ticket, too?

C: Yes. Check that for 31st in the evening.

TA: Yes, there’s a nonstop flight to Paris from Kennedy airport on 24th at 6AM. On 31st you may board flight 309 which is also nonstop at 4:30PM.

C: Okay, fine. I think that can work for me.

TA: Would you like to book the tickets then?

C: What’s the cost?

TA: It’ll be $2750.

C: Do you accept cards?

TA: Yes, we do.

ĐẶT VÉ MÁY BAY

C: Xin chào. Tôi muốn đặt chuyến đi đến Paris vào tuần tới.

TA: Anh muốn đi khi nào?

C: Tôi phải đến Paris trước ngày 24.

TA: Anh có cần vé khứ hồi không?

C: Có. Kiểm tra giùm tôi vé khứ hồi vào chiều ngày 31.

TA: Vâng, có một chuyến bay thẳng đến Paris từ sân bay Kennedy vào ngày 23 lúc 6 giờ sáng. Vào ngày 31 anh có thể bắt chuyến bay thẳng 309 lúc 4:30 chiều.

C: Vâng, tốt. Tôi nghĩ nó phù hợp với tôi.

TA: Vậy anh có muốn đặt vé trước không?

C: Giá cả là bao nhiêu?

TA: Nó sẽ là 2750 đô.

C: Anh có nhận thẻ không?

TA: Có.

BOOKING A HOTEL

C: I’d like to book a hotel in Paris, please.

TA: Sure, we can help you find a great place.

C: Well, I need a budget hotel that’s near the marketplaces.

TA: Certainly, just give me a sec…Okay, here’s one. It’s the Belladonna on Locke Avenue.

C: What are the rates for 1 person?

TA: It costs $150 per night. The room is big and has one queen size bed.

C: Okay, book that for 3 nights then, from 24th to 26th of this month.

TA: Certainly Sir, is there anything else I could help you with?

C: That’d all for now, thank you!

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

C: Tôi muốn đặt một khách sạn ở Paris.

TA: Chắc chắn rồi, chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy một nơi tuyệt vời.

C: Vâng, tôi cần một khách sạn tiết kiệm chi phí và gần chợ.

TA: Chắc chắn rồi, chờ tôi một lát… Được rồi, có một cái. Đó là Belladonna trên đại lộ Locke.

C: Giá phòng cho 1 người là bao nhiêu?

TA: Nó có giá 150 đô cho mỗi đêm. Phòng lớn và có một giường cỡ queen.

C: Được rồi, tôi đặt phòng đó cho 3 đêm, từ ngày 24 đến ngày 26 của tháng này.

TA: Vâng thưa ông, có bất cứ điều gì khác tôi có thể giúp ông không?

C: Đó là tất cả những gì tôi muốn hiện giờ, cảm ơn bạn!

ENQUIRING FOR A LOWER FARE

C: How may I help you?

TA: I need to book three tickets in economy class for Tokyo on the 28th of May.

C: Okay…Yes, here’s a flight on ANA from San Francisco to Tokyo. Would you like the return tickets, too?

TA: No, just one way. How much is the fare?

C: It would be $5570 for the three tickets.

TA: Are there any other cheaper flights?

C: This is the cheapest for that day. However, if you book for the 1st of June, you’ll have to pay only $4800 for three tickets on JAL.

TA: I see. Let me talk to my husband and call you back.

 

HỎI THĂM MỘT GIÁ VÉ THẤP HƠN.

C: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

TA: Tôi cần phải đặt ba vé hạng phổ thông đến Tokyo vào ngày 28 tháng 5.

C: Được rồi … Vâng, đây là chuyến bay của ANA từ San Francisco đến Tokyo. Bạn có muốn vé khứ hồi không?

TA: Không, chỉ một chiều thôi. Giá vé là bao nhiêu vậy?

C: Nó sẽ là 5570 đô cho ba vé.

TA: Có bất kỳ chuyến bay nào khác rẻ hơn không?

C: Đây là giá rẻ nhất cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, nếu bạn đặt ngày 1 tháng 6, bạn sẽ chi phải trả có 4800 đô cho ba vé của JAL.

TA: Tôi hiểu. Hãy để tôi nói chuyện với chồng tôi và gọi lại cho bạn.

Hãy note ra những  từ vựng và cấu trúc tiếng Anh mới liên quan đến chủ đề du lịch và ghi chú cẩn thận cách dùng của chúng trong giao tiếp thực tế nhé. Những đoạn hội thoại có ngữ cảnh như trên sẽ là phương pháp hoc tieng anh chuyen nganh du lich rất hiệu quả!

Bài viết có nội dung liên quan:

>>  Học tiếng anh du lịch với các từ vựng thông dụng nhất

>> Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành du lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }