Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống thông báo hết phòng – tiếng Anh khách sạn

Tình huống thông báo hết phòng – tiếng Anh khách sạn

Với các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong khách sạn, thông báo hết phòng với khách hàng có thể gặp phải nếu khách hàng đặt phòng trong mùa cao điểm hoặc dịp lễ tết. Vậy nếu bạn thuộc bộ phận đặt phòng, bạn sẽ giải quyết tình huống này bằng tiếng Anh khách sạn như thế nào thì hợp lý nhất? Hãy cùng học tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn với aroma để tìm hiểu nhé!

Tinh-huong-thong-bao-het-phong-tieng-anh-khach-san

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn cho nhân viên khi thông báo hết phòng

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn cho nhân viên sau đây sẽ được sử dụng khi cần thông báo hết phòng. Ban hãy ghi nhớ nhé!

I’m sorry all our rooms are full occupied. – Tôi rất tiếc vì tất cả các phòng của chúng tôi đã đầy rồi.

I’m afraid the hotel is fully booked for that day. – Tôi e rằng khách sạn đã được đặt kín vào ngày đó rồi ạ.

I’m sorry rooms facing the garden are all full. – Tôi rất tiếc các phòng hướng ra vườn đều hết cả ạ.

I’m afraid we won’t be able to guarantee you a single room on those dates. – Tôi e rằng chúng tôi không thể đảm bảo cho ông/ bà một phòng đơn vào những ngày đó ạ.

Unforunately, the hotel is full for this Friday. – Thật không may, khách sạn đã hết phòng vào ngày thứ sáu này ạ.

Sorry, we are fully booked. – Rất tiếc, chúng tôi đã được đặt trước hết rồi ạ.

The rooms facing the sea on the top floor are fully occupied. – Các phòng hướng ra biển ở tầng trên cùng đều đã kín rồi ạ.

Hội thoại tiếng Anh khách sạn – tình huống thông báo hết phòng

R: Good morning, madam. What can I do for you? – Xin chào bà. Tôi có thể giúp gì cho bà ạ?

G: Good morning. I’d like to make a reservation. – Chào cô. Tôi muốn đặt phòng.

R: Which kind of room do you prefer? – Bà thích loại phòng nào ạ?

G: A single room. – Một phòng đơn thôi.

R: For which date? – Cho ngày nào ạ?

G: June 1st, next Sunday, please. – Ngày 1 tháng sáu, chủ nhật tới.

R: Could you hold the line, please? I’ll check our reservation list… Thank you for waiting. I’m afraid the single room is fully booked for that day. It is possible for you to change your reservation date? We have rooms available on June 4th. – Bà vui lòng giữ máy ạ. Tôi sẽ kiểm tra danh sách đặt phòng của chúng tôi… Cảm ơn bà đã chờ máy. Tôi e rằng phòng đơn đã được đặt kín vào ngày đó rồi ạ. Bà có thể đổi ngày không ạ? Chúng tôi có phòng vào ngày 4 tháng sáu.

G: No, thanks. I’ll come to your city for a meeting on June 1st and leave on June 3rd. – Không, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến thành phố này để họp vào ngày 1 tháng sáu và rôi sẽ rời khoải vào ngày 3 tháng sáu.

R: We might have cancellations. Could you call us again closer to the date? – Có thể chúng tôi sẽ có vài sự hủy đặt phòng. Bà vui lòng gọi lại chúng tôi khi gần tới ngày đó được không ạ?

G: Sure, but if you do have any cancellations, could you let me know as soon as possible? – Chắc chắn rồi, nhưng nếu các cô có bất kỳ sự hủy phòng nào, cô có thể báo cho tôi biết càng sớm càng tốt được không?

R: Certainly. May I have your name and phone number? – Được ạ. Bà vui lòng cho tôi biết tên và số điện thoại ạ?

G: It’s Mrs. Wood and the number is 0918xxxxxx. Thanks, good bye! – Tôi là bà Wood và số điện thoại là 0918xxxxxx. Cảm ơn cô, tạm biệt.

R: You are welcome. Good bye. – Không có gì ạ. Tạm biệt.

Từ vựng:

  • Would like: thích, muốn
  • Cancellation: sự hủy bỏ, sự xóa bỏ.

Tình huống thông báo hết phòng – tiếng Anh khách sạn trên đây có làm khó bạn? Nếu bạn đã tham khảo các kiến thức trên, hẳn bạn đã có những ý tưởng mới để sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn với trường hợp này. Chúc bạn có hướng giải quyết các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong khách sạn hợp lý và đạt được thành công trong lĩnh vực này!


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }