Mẫu CV tiếng anh cho người làm nhà hàng

Dưới đây là một mẫu cv tiếng anh nhà hàng khách sạn cơ bản, ngoài ra còn có những mục khác tùy theo từng nhà tuyển dụng.

cv-mau-phong-van-ngan-hang-1

 

Bar manager

PERSONAL DETAILS

Gary White

Add: 34 Made Up Road

Mobilephone: 0887 222 9999

Email: [email protected]

DOB: 12/09/1985

Nationality: Canada

WORK EXPERIENCE

Restaurant & Bar – Coventry BAR MANAGER – Present Responsible for the smooth running of the Bar & its business performance. Maintaining high standards of spirits & wines, food, service, health and safety and helping to deliver best service to customers at all times.

Duties:

HR responsibilities including recruitment, training and development of staff.

Organising the daily rota and duties.

Analysing data and drawing conclusions for the business.

Daily and weekly reconciliation of sales.

In-depth understand of measurements and weights of drink levels.

Managing a team of 12 bar staff & supervisors.

Working with the Hospitality Manager in coordinating & planning for big events.

Re-evaluating the beverage & wine list offered, highlighting trends & new products to managers.

KEY SKILLS AND COMPETENCIES

Confident and articulate when communicating with customers.

A deep understanding of food hygiene and health and safety issues.

Knowledge of food, drink and retail development/ implementation.

Having a detailed knowledge & understanding of cocktails, wines and champagnes.

ACADEMIC QUALIFICATIONS

BSc (Hons) International Hospitality Management Nuneaton University 2005 – 2008

A levels: Maths (A) English (B) Technology (B) Science (C)

 

Tạm dịch :

Vị trí ứng tuyển: Quản lý quầy bar

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Paul Vience

Địa chỉ: 34 Made Up Road

Điện thoại: 0887 222 9999

Email: [email protected]

DOB: 1985/12/09

Quốc tịch: Canada

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Nhà hàng & Bar – Coventry BAR MANAGER – Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của bar diễn ra thuận lợi và mang lại hiệu quả kinh doanh. Duy trì chất lượng rượu vang, thực phẩm, dịch vụ, y tế, an ninh để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Nhiệm vụ:

Trách nhiệm nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.

Tổ chức các nhiệm vụ hàng ngày.

Phân tích dữ liệu và rút ra kết luận cho việc kinh doanh.

Tổng kết doanh số bán hàng hàng ngày và hàng tuần.

Hiểu biết sâu rộng về các số đo và trọng lượng của các mức độ thức uống.

Quản lý giám sát nhóm 12 nhân viên quầy bar

Làm việc với quản lý khách sạn trong việc điều phối và lập kế hoạch cho các sự kiện lớn.

Đánh giá lại các danh sách đồ uống và rượu vang được cung cấp, sáng tạo các xu hướng và sản phẩm mới cho các nhà quản lý.

KỸ NĂNG

Tự tin và lưu loát khi giao tiếp với khách hàng.

Hiểu biết sâu sắc về các vấn đề sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kiến thức về thực phẩm, đồ uống và bán lẻ phát triển / thực hiện.

Có một kiến ​​thức chi tiết và sự hiểu biết của các loại cocktail, rượu vang và rượu sâm banh.

 

TRÌNH ĐỘ

Đại học Quản lý Khách sạn Quốc tế BSc (Hons) 2005-2008

Cấp độ: Toán (A) Tiếng Anh (B) Công nghệ (B) Khoa học (C)

 

Bạn có thể gửi mail đến trung tâm aroma để nhận được tài liệu có mau cv tieng anh nha hang khach san để tham khảo thêm.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Những câu giao tiếp tiếng anh trong khách sạn

>> Học mẫu câu tiếng anh cho nhà hàng khách sạn thông dụng nhất trong giao tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }