Tiếng anh giao tiếp khi lựa chọn nhà hàng cho những dịp đặc biệt!

Bên cạnh các ngày lễ, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều dịp đặc biệt: lễ trưởng thành, đám cưới, kỷ niệm ngày cưới, ngày đầy tháng con cái… Và mỗi năm, mỗi người đều có một ngày đặc biệt, đó là ngày bạn chào đời. Mỗi dịp quây quần bên gia đình, bạn bè, kể về những kỷ niệm về bạn trong quá khứ, bạn sẽ thấy mình rất đặc biệt. Dịp sinh nhật, bạn thích tổ chức tại nhà hay nhà hàng, khách sạn? Bạn có giống cậu bạn Devi trong tiếng anh giao tiếp khi lựa chọn nhà hàng cho những dịp đặc biệt dưới đây? Hãy cùng xem những câu tiếng anh trong nhà hàng khách sạn nhé!

Tieng-anh-giao-tiep-khi-lua-chon-nha-hang-cho-dip-dac-biet

Tiếng anh giao tiếp khi lựa chọn nhà hàng cho những dịp đặc biệt!

Sắp tới ngày sinh nhật của Devi, cậu bạn đặc biệt của Tom rồi. Tom rất muốn lựa chọn một nhà hàng theo ý thích của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật. Bạn cùng xem hội thoại này nhé!

A: Devi, do you have a favorite place that you would like to go to for your birthday dinner?

Devi, anh đã có địa điểm yêu thích nào mà anh muốn đến cho buổi tối sinh nhật chưa?

B: I am kind of at a loss right now to think of some place special.

Bây giờ tôi quan tâm đến quá cân để nghĩ đến một nơi đặc biệt.      

A: I’ve got a great guidebook here of local restaurants.

Tôi có một cuốn sách hướng dẫn rất tuyệt về các khách sạn địa phương ở đây.

B: That would be a good place to look.

Thật là một thứ tốt để tham khảo.

A: What is your favorite type of restaurant food?

Sở thích của anh về loại đồ ăn nào trong khách sạn?

B: I like a lot of things, but Thai or Japanese would be good.

Tôi thích rất nhiều thứ, nhưng đồ Thái hoặc đồ ăm Nhật Bản thì tốt.

A: Shogun looks pretty good!

Shogun nhìn có vẻ rất đẹp và tốt!

B: Oh, I remember that restaurant. I went there two years ago. I really enjoyed it!

Ồ, tôi nhớ khách sạn đó rồi. Tôi đã đến đó hai năm trước. Tôi thực sự thích nó!

A: Would that be a good choice for your birthday dinner then?

Vậy đó có phải lựa chọn tốt cho buổi tối sinh nhật của anh không?

B: I would enjoy going there. Let’s call ahead to make sure that we can get a table for that night.

Tôi thích đến đó. Chúng ta hãy gọi trước để chắc chăn rằng chúng ta có một bàn vào tối hôm đó.

Tiếng anh giao tiếp khi lựa chọn nhà hàng cho những dịp đặc biệt này có dễ áp dụng với bạn? Tom và Devi có giúp bạn thêm sự lựa chọn cho các dịp sắp tới? Bạn hãy tham khảo thêm các mẫu câu tiếng anh trong nhà hàng để áp dụng nhé!

Xem ngay: Các mẫu câu tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }