Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống 19: Bảo hiểm hàng hóa - Tiếng anh thương mại

Tình huống 19: Bảo hiểm hàng hóa – Tiếng anh thương mại

Thời đại công nghệ thông tin bùng bùng nổ, bạn có thể đặt mua một món hàng trên mạng không chỉ phạm vi trong nước mà còn ở bất cứ đâu trên thế giới. Tình huống 19: bảo hiểm hàng hóa – Tiếng anh thương mại sẽ có thể đến bất cứ khi nào, buộc bạn phải chuẩn bị cho mình vốn tiếng anh khá tốt để sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề bớt ngờ xảy ra. Đó cũng là một trong những phần quan trọng trong chuyên ngành anh văn thương mại giao tiếp.

tinh huong bao hiem hang hoa trong tieng anh thuong mai

1.Tình huống bảo hiểm hàng hóa trong tiếng anh thương mại

A : I’m looking for insurance from your company. How many kind of insurance in your company ?

B: We can serve you with a broad range of coverage against all kind of risks for sea transport.

A: I cover insurance on the 200 tons functional foods. What is the insurance premium ?

B: The cover paid will varies according to the type of the goods, the distance transportation and the circumstances. The rates quoted by us are very moderate. Of course, the premium varies with the range of insurance you choose.

A: How is the waterproof quality of this container ? Please contact with the shipping company and guarantee the date of shipment

B: It’s very good, and we must sure not only contact shipping but the air line company. We will guarantee your goods is safe and in time.

A: After loading goods in the board the ship, I go to insurance company to have insured. I want to ordered of 110 % of its invoice value

B: Yes,  I get it. Please indicate the consigner and the consignee in the contract. We will contact with them as soon as possible

A: Functional foods is fragile, please care during transportation. The cost of them is high, I don’t want to happen unfortunate situation, this isn’t good for you and me.

B: I will pay attention. Thanks you so much. See you soon in insurance company !

A:  Thanks you. Bye !

2.Phần dịch tiếng việt tình huống bảo hiểm hàng trong tiếng anh thương mại

A: Tôi đến công ty anh mua bảo hiểm. Bên anh có bao nhiêu loại bảo hiểm vậy ?

B: Chúng tôi có rất nhiều loại bảo hiểm tránh rủi ro khi vận chuyển đường biển.

A: Tôi muốn mua bảo hiểm cho 200 tấn thực phẩm chức năng. Tiền đóng bảo hiểm là bao nhiêu vậy ?

B: Số tiền bảo hiểm phụ thuộc vào dạng hàng hóa, khoảng cách vận chuyển và hoàn cảnh khác nhau, thưa ông. Mức giá mà chúng tôi đưa ra là khá hợp lý. Dĩ nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào loại bảo hiểm mà ông chọn.

A: Chất lượng chống thấm cuả container thế nào? Xin hãy liên lạc với bên công ty vận chuyển và đảm bảo ngày nhận hàng hóa.

B: Chất lượng chống thấm của container rất đáng tin tưởng thưa ông, và chúng tôi sẽ không chỉ liên hệ với bên công ty tàu biển mà còn cả đường hàng không. Chúng tôi sẽ đảm baỏ chắc chắn hàng hóa của ông được an toàn và đến đúng hạn.

A: Sau khi hàng hóa được đưa lên tàu, tôi sẽ lại đến công ty đóng bảo hiểm. Tôi muốn mua bảo hiểm 110% cho đơn đặt hàng của chúng tôi.

B: Vâng, tôi hiểu. Xin hãy cho biết tên người kí gửi hàng và người nhận hàng trong đơn hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với họ sớm nhất có thể.

A: Thực phẩm chức năng là hàng hóa dễ vỡ, vui lòng chú ý trong quá trình vận chuyển. Giá trị của nó cũng khá cao, tôi không muốn có bất kì tình huống không hay nào xảy ra đâu, điều đó không tốt cho cả anh và tôi.

B: Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn ông rất nhiều.  Gặp lại ông ở công ty sau nhé !

A: Cảm ơn anh. Chào !

Tình huống bảo hiểm hàng bằng kỹ năng ngành anh văn thương mại trên sẽ có thể giúp bạn hoc tiếng anh thương mại giao tiếp tốt hơn, vận dụng tốt hơn trong thực tế.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }