Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng - Tiếng anh giao tiếp thương mại - Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Tình huống 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng – Tiếng anh giao tiếp thương mại

 Một công ty muốn phát triển cần phải có dịch vụ khách hàng tốt . Đó là lý do mà bạn không thể bỏ qua những mẫu câu tiếng anh thông dụng trong tiếng anh thương mại để biết cách giao tiếp với khách hàng một cách tốt nhất.

 

dich-vu-khach-hang-trong-tieng-anh-thuong-mai

Mẫu câu tiếng anh trong dịch vụ khách hàng – tiếng anh thương mại

Sentence Meaning Vocabulary
We offer after – sale services Chúng tôi có những dịch vụ hậu mãi –           Offer (v) lời mời chào

–           After – sale (n) hậu mãi ( chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng)

–           Service (n) dịch vụ

We offer free repairing within the period Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa có thời hạn –           Repairing (n) sự sửa chữa

–           Period (n) thời kỳ, thời hạn

The repairing period is 3 months Thời hạn sửa chữa là 3 tháng –      Repairing period (n) thời hạn sửa chữa
Please contact the service department if you have any problems with the products Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ khách hàng nếu anh có bất kỳ vấn đề gì với các sản phẩm –      Service department (n) phòng dịch vụ

–      Problem (n) vấn đề

The service department locates on the second floor Phòng dịch vụ nằm ở tầng 2 –         Locate (v) nằm ở
The phone number of after- sale service is Số điện thoại dịch vụ hậu mãi là –         After – sale (n) hậu mãi ( chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng)
I can guarantee you there’s no quality problem with our products Tôi có thể đảm bảo với anh về chất lượng sản phẩm của chúng tôi –           Guarantee (v) đảm bảo

–           Quality (n) chất lượng

I’m sorry to hear that you’re not satisfied with our products Tôi rất tiếc khi nghe rằng anh đã không hài lòng với các sản phẩm của chúng tôi –           Satisfied (adj) hài lòng
Thanks for your suggestions Cảm ơn về những gợi ý của anh –           Suggestion (n) gợi ý
We’ll give you a reply tomorrow Chúng tôi sẽ trả lời anh vào ngày mai –           Reply (v) trả lời

–           Reply (n) câu trả lời

Thank you for using our products Cảm ơn anh đã sử dụng các sản phẩm của chúng tôi –           Use (v) sử dụng

 

 

Những mẫu câu tiếng anh trong tình huống: dịch vụ chăm sóc khách hàng – tiếng anh thương mại rất đơn giản phải không nào? Tuy nhiên chúng rất hữu ích và vô cùng quan trọng trong tình huống giao tiếp với khách hàng sau khi đã bán được hàng hóa, dịch vụ, vì vậy đừng quên “bỏ túi” các mẫu câu tiếng anh thú vị trên nhé!


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }