Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống 8: Điều khoản thanh toán - Tiếng anh thương mại

Tình huống 8: Điều khoản thanh toán – Tiếng anh thương mại

Để giúp các bạn học tiếp tục tìm hiểu hoc tieng anh thuong mai một cách hiệu quả nhất, chúng tôi xin tiếp tục mang đến tới đọc giả đang làm việc trong ngành này những tình huống thông dụng nhất trong việc giao tiếp, buôn bán và trao đổi thông tin.

dieu-khoan-thanh-toan

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bạn các mẫu câu phổ biến trong tình huống 8: điều khoản thanh toán – tiếng anh thương mại. Mời các bạn theo dõi.

10 mẫu câu trong điều khoản thanh toán – tiếng anh thương mại

1- Could you tell us about your own payment terms, please.

— Ông có thể vui lòng cho tôi biết về điều khoản thanh toán được không

2- My terms of payment are by confirmed irrevocable letter of credit or by draft at sight.

—- Các điều khoản thanh toán của tôi là bằng thư tín dụng không hủy ngang xác nhận hoặc bằng hối phiếu trả tiền ngay.

3- Oh, sir, today I have not received any advice of L/C even.

— Thư ngài, trong ngày nay, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy báo thư tín dụng nào cả!

4- Could you please let us know about the L/C number.

— Ngài có thể cho chúng tôi biết số của thư tín dụng mà ngài đã gửi không.

5- Do not worry, my credit is valid until Octerber 9.

— Đừng lo lắng, thư tín dụng của chúng tôi hiện tại có giá trị đến ngày 9 tháng mười.

6- Our company is prepared to accept payment by the D/P at sight.

— Công ty chúng tôi còn chấp nhận thanh toán bằng thương phiếu trực tiếp.

7- The only method to do this business is to afffect payment by the T/T at the time of loading

—Cách thức duy nhất để chi trả bằng điện tín chuyển tiền trong thời điểm giao hàng là cách thức kinh doanh hiệu quả.

8- To avoid having my fund tied up, can I make the payment by the L/C after sight.

Để công ty chúng tôi có thể tránh việc thiếu kinh phí, tôi muốn thanh toán bằng lẻ tín dụng sau khi xuất trình có được không vậy.

9- We think I can make payment for those products by documentary collection.

— Chúng tôi nghĩ là tôi có thể thanh toán những sản phẩm này cùng với chứng từ

10- I could ask you to amend L/C immediately to enable me to effect shipment.

— Tôi nghĩ là chúng tôi cần yêu cần ngài bổ sung thư tín dụng ngay để tôi có thể thực hiện việc giao hàng lên tàu.

 

Hi vọng bài viết về tình huống 8: Điều khoản thanh toán – Tiếng anh thương mại có thể giúp các bạn học hiệu quả hơn trong chuyên ngành này. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi bạn nhé!


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }