Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống: Chỉ đường đến thăm công ty – tiếng Anh thương mại

Tình huống: Chỉ đường đến thăm công ty – tiếng Anh thương mại

Để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đối tác, người lãnh đạo công ty thường đến thăm hỏi hoặc trao đổi trực tiếp tại công ty hoặc văn phòng giao dịch. Nếu không đến thường xuyên, bạn sẽ rất dễ bị lạc đường. Lúc này bạn nên gọi điện thoại đến đối tác để nhận chỉ đường một cách nhanh chóng và hãy xem ngay tình huống: chỉ đường đến thăm công ty đối tác – tiếng Anh thương mại được giới thiệu sau đây nhé!

Tinh-huong-chi-duong-den-tham-cong-ty-tieng-anh-thuong-mai

Tình huống: Chỉ đường đến thăm công ty đối tác – tiếng Anh thương mại

Dialogue 1: Directions to the office (chỉ đường đến văn phòng)

A: Hi, Rosa. It’s June here. I’m in the town centre outside the bus station. Could you tell me how to get to your office from here? – Chào Rosa. June đây. Tôi đang ở trung tâm thành phố bên ngoài bến xe buýt. Cô có thể nói cho tôi cách đến văn phòng của cô từ đây không?

B: Sure. Follow the signs for Frankfurt. After about two kilometres, you’ll see a garage on your right. Carry on for another 200 metres and then turn left. Our office is on the left-hand side, just before a railway bridge. When you arrive, park in one of the visitors’ spaces just outside the main building. – Chắc chắn rồi. Đi theo biển báo cho Frankfurt. Sau khi đi khoảng hai ki-lô-mét, anh sẽ nhìn thấy một nhà để xe ở bên phải của anh. Tiếp tục đi thêm 200 mét nữa và sau đó rẽ trái. Văn phòng của chúng tôi ở bên tay trái, ngay trước một cây cầu đường sắt. Khi anh đến, hãy đỗ xe tại một trong những chỗ để xe dành cho khách ở bên ngoài tòa nhà chính.

A: Thanks, Rosa. See you soon. – Cảm ơn cô, Rosa. Hẹn gặp lại cô sớm.

Dialogue 2: Getting lost (lạc đường)

A: Hi, Carla. – Xin chào Carla.

B: Hello, Bob. Is everything alright? – Xin chào Bob. Mọi việc ổn chứ?

A: Not really. I’m lost. I’m calling from a service station on the E7 just south of a place called Melton. I don’t have a map with me so could you direct me to the factory.  – Không hẳn. Tôi bị lạc. Tôi đang gọi từ một trạm dịch vụ trên khu E7 ngay phía nam của một nơi được gọi là Melton. Tôi không có bản đồ nên cô có thể chỉ đường cho tôi đến công ty không.

B: Sure. Take the first left after the service stations and follow the road to Porlock. Pass the shopping centre on your right and then take the first left. Carry on for three kilometres and you’ll see the factory. – Được chứ. Hãy rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên sau các trạm dịch vụ và đi the đường đến Porlock. Đi qia trung tâm mua sắm ở phía bên phải của anh và sau đó rẽ traid ở chỗ đầu tiên. Tiếp tục đi thêm khoảng ba ki-lô-mét và anh sẽ nhìn thấy công ty.

A: Thanks. – Cảm ơn cô.

Dialogue 3: Arrival (đến nơi)

A: Good morning. Can I help you? – Xin chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?

B: Yes, I have an appoitment with Hans Ekburg. Could you tell him I’m here? I’ve left my car in a reserved space. – Vâng, tôi có một cuộc hẹn với Hans Ekburg. Anh có thể nói với anh ta tôi đang ở đây không? Tôi sẽ đi đánh xe ô tô của tôi vào khu vực trông xe.

A: That’s OK. I’ll take the car registration number. Could you write your name here please and wear this? (hands over a visitor’s badge). Do you know the building? – Được ạ. Tôi sẽ lấy số đăng ký xe. Anh vui lòng viết tên anh ở đây và đeo cái này nhé?  (đưa thẻ cho khách). Anh biết tòa nhà rồi đúng không ạ?

B: I’m afraid I don’t. – Tôi e rằng tôi không biết.

A: OK, go up these stairs and take the lift to the third floor. Mr Ekburg’s office is the fifth on the right, along the corridor. – Dạ vâng, hãy đi lên cầu thang này và đi thang máy lên tầng ba. Văn phòng của ông Ekburg là phòng số mười lăm bên tay phải dọc hành lang.

B: Thanks. – Cảm ơn cô.

Dialogue 4: Meeting (gặp mặt)

A: Hello, John. Good to see you again. – Xin chào John. Thật tốt được gặp lại anh.

B: And you. – Anh cũng vậy.

A: John, I’d like you to meet Lera Berman, our Marketing Manager. – John, tôi muốn gặp Lera Berman, quản lý Marketing của chúng ta.

C: Hello, John. Please to meet you. Did you have a good journey? – Xin chào John. Rấy vui được gặp anh. Anh có chuyến đi tốt đẹp chứ?

B: Yes, very good. The directions were very clear.  – Vâng, rất tốt. Hướng đi rất rõ ràng.

$ đoạn hội thoại đàm thoại tiếng Anh thương mại trên đây có thể giúp bạn xử lý tình huống chỉ đường đến thăm công ty một cách nhanh chóng. Vì vậy bạn hãy luyện tập các câu tieng anh thuong mai này thường xuyên và áp dụng vào cuộc sống nhé!

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }