Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Từ vựng tiếng anh thương mại lĩnh vực Quảng cáo - Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Từ vựng tiếng anh thương mại lĩnh vực Quảng cáo

Đối các bạn mới bước chân vào ngành quảng cáo hẳn sẽ gặp không ít khó khăn để hiểu được các thuật ngữ dùng trong ngành này. Bài viết tiếng anh chuyên ngành quảng cáo sau đây sẽ giúp các bạn làm quen và sử dụng chúng hiệu quả trong công việc cũng như học tiếng anh thương mại của mình.

effective-advertising

Từ vựng
Phiên âm
Giải thích
Nghĩa
advertisement /æd’və:tismənt, ,ædvə’taizmənt/ item of publicity for a product or service, in magazine, on TV etc Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên báo chí, TV, Internet
advertising agency /’ædvətaiziη ‘eidʒənsi/ company specialising in producing and placing advertisements for clients công ty quảng cáo
benefit /’benifit/ advantage of a product or service, usually derived from its features lợi ích
billboard /´bil¸bɔ:d/ signboard, usually outdoors, for advertising posters
bảng dán thông cáo, bảng dán yết thị
circulation /ˌsɜrkjuˈleɪʃən/ average number of copies of a magazine sold in a particular period doanh số trung bình của 1 tạp chí được bán trong 1 thời gian nhất định
classified /’klæsifaid/ small advertisements in magazine or newspaper categorised by subject các thư mục trong báo hoặc tạp chí
commercial   /kə’mɜ:ʃl/ paid advertisement on radio or TV quảng cáo
coupon /ˈkupɒn , ˈkyupɒn/ part of a printed advertisement used for ordering goods, samples etc phiếu thưởng, phiếu quà tặng
double -page spread /’dʌbl peidʒ spred/ advertisement printed across 2 pages in a magazine or newspaper quảng cáo liền trang
eye- catcher /ai ‘kæt∫ə/ something that especially attracts one’s attention bắt mắt
features /’fi:t∫əz/ special characteristics of a product, usually leading to certain benefits đặc tính
hoarding /’hɔ:diη/ signboard, usually outdoors, for advertising posters biển quảng cáo
poster /’poustə(r)/ large sheet of paper, usually illustrated, used as advertisement áp phích quảng cáo
prime time /praim taim/ hours on radio & TV with largest audience, esp. the evening hours giờ cao diểm khi có nhiều khách hàng xem quảng cáo nhất
promote /prə’mout/ to (try to) increase sales of a product by publicising and advertising it xúc tiến thương mại (khuyến mãi) để tăng doanh số bán hàng của 1 sản phẩm
Unique Selling Proposition U.S.P. /ju:’ni:k ‘seliη ,prɔpə’zi∫n/ what makes a product different from others điểm độc đáo của sản phẩm

Các bạn có thể tải thêm 100 thuật ngữ chuyên ngành Quảng cáo tại đây 

Chúc các bạn có những giờ phút học tiếng Anh hiệu quả và không nhàm chán!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Một số câu giao tiếp thương mại quốc tế thông dụng


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }