Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 10: Asking for directions

Nếu có dịp đến thành phố nào đó để du lịch, du học, công tác, thăm hỏi người thân, bạn bè… tại nước ngoài, bạn có thể bị lạc đường, không biết đường đi chính xác đến địa điểm mong muốn. Những lúc đó, bạn có cần sự giúp đỡ của người khác? Bạn có biết cách hỏi đường và tìm cách đến địa điểm nhanh nhất? Hãy cùng Aroma – Tiếng anh cho người đi làm luyện nghe đàm thoại tiếng anh với bài học “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 10: Asking for directions” nhé!

Cùng luyện nghe đàm thoại tiếng anh với Unit 10: Asking for directions

Dialogue 1:

A: Excuse me! Could you tell me how to get to the bus station from here?

Xin lỗi! Anh có thể cho tôi biết cách đến bến xe buýt từ đây được không?

B: Which bus station do you want to go to?

Cô muốn đến bến xe buýt nào?

A: Is there more than one bus station?

Ở đây có nhiều hơn một bến xe buýt à?

B: Yes, there are four bus stations.

Đúng vậy, ở đây có bốn bến xe buýt.

A: Oh, I did not know that. Well, I want to go to El Lay.

Ôi, tôi không biết điều đó. Ồ, tôi muốn đi đến El Lay.

B:  Okay, El Lay is west of here, so you need to go to the western bus terminal.

El Lay ở phía tây, vì vậy cô cần đi đến bến xe buýt phía tây.

A: Where is the western bus terminal?

Bến xe buýt phía tây ở đâu thế?

B: That’s over in Finchly. It’s too far to walk, you’ll have to take a bus or a taxi.

Nó nằm ở cuối đường Finchly. Quá xa để đi bộ, cô nên đi xe buýt hoặc bắt taxi.

A: I think I’ll take a taxi.

Tôi nghĩ tôi sẽ đi taxi.

B: Okay, just tell the taxi driver you want to go the western bus station.

Được, cô chỉ cần nói với tài xế taxi rằng cô muốn đến bến xe buýt phía tây thôi.

A: Great, thanks a lot!

Tuyệt, cảm ơn anh rất nhiều!

B: You’re welcome!

Không có gì!

Dialogue 2:

A: It’s not real Rolex.

Nó không phải chiếc Rolex thật

B: It is the guy said it was.

Người đàn ông đó nói nó là thật.

B: That’s an R. You need glasses.

Đó là chữ R. Anh cần đeo kính rồi đấy.

C: Excuse me!  Pardon me for interrupting but I’m lost trying to find my way back to my hotel .

Xin lỗi! Xin phép làm gián đoạn nhưng tôi bị lạc khi cố găng tìm đường quay trở lại khách sạn của tôi.

A: Where are you staying?

Cô đang ở đâu?

C: I’m staying at the Penta Hotel.

Tôi đang ở khách sạn Penta.

A: Oh, the best way to get back is take the subway.

Ồ, cách tốt nhất để quay lại là đi tàu điện ngầm

C: Take the subway?

Đi tàu điện ngầm à?

A: Yes, there is a subway stastion opposite your hotel.

Đúng vậy, có một ga tàu điện ngầm ở đối diện khách sạn của cô.

C: Oh, okay.

Ồ, đúng vậy.

B: No, the best way is to take the bus.

Không, cách tốt nhất là đi xe buýt.

A: Why? The bus takes longer.

Tại sao? Xe buýt lâu hơn

B: She’s clearly from out of town and the subway can be dangerous.

Cô ấy đến từ bên ngoài thành phố và tàu điện ngầm có thể gây  nguy hiểm.

A: The subway is not dangerous this time of day, it’s not.

Tàu điện ngầm không nguy hiểm vào thời điểm này trong ngày, nó không.

B: It is real.

Nó có.

A: It’s not, in this area is not dangerous.

Nó không, ở khu vực này không nguy hiểm.

B: The bus’s fine, it’s kind of you.

Xe buýt tốt, nó tốt cho cô.

A: Yeah, but I didn’t see anything as you

Đúng vậy, nhưng tôi không thấy bất kỳ điều gì như anh.

Chỉ một vài câu giao tiếp đơn giản như trong bài “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 10: Asking for directions”, bạn đã có thể hỏi đường một các nhanh chóng. Và dù bạn đi đến đâu, thái độ lịch sự khi giao tiếp của bạn sẽ tạo thiện cảm cho người đối thoại, vì vậy, bạn hãy hỏi đường theo những mẫu câu trong video luyện nghe đàm thoại tiếng anh trên nhé!

Nếu bạn muốn học giao tiếp anh ngữ thành thạo, xem video học tiếng anh giao tiếp cơ bản hiệu quả, hãy để lại thông tin vào bảng bên dưới nhé! Aroma sẽ liên hệ lại với bạn để tư vấn lộ trình học tốt nhất!

array(0) { }