Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 9: Asking for clarification

Bạn có cần hỏi rõ các thông tin liên quan trong quá trình nói chuyện với một người? Để hiểu rõ ràng và đầy đủ ý của một người, đặc biệt là người nước ngoài, sao bạn không thử xem video học tiếng anh “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 9: Asking for clarification”? Đoạn video này sẽ giúp bạn có những cách giao tiếp khá hay đấy!

Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 9: Asking for clarification

Dialogue 1:

A: Are you going to work tomorrow?

Em có đi làm vào ngày mai không?

B: Yes, of course.

Có, tất nhiên rồi.

A: What time are you going to work?

Em sẽ đi làm lúc mấy giờ?

B: 9AM. I have to be at work by 9AM.

9 giờ sáng. Em phải ở nơi làm việc trước 9 giờ sáng.

A: So you are free before 9AM?

Vậy em sẽ rảnh trước 9 giờ sáng đúng không?

B: No, I’ll be getting ready for work before 9AM… Wait, what do you want?

Không, em sẽ chuẩn bị công việc sẵn sàng trước 9 giờ sáng. Chờ đã, anh muốn gì?

A: Do you want to have breakfast with me tomorrow morning?

Em có muốn ăn sáng với anh vào sáng ngày mai không?

B: No… That’s okay. I’ve seen you everyday this week.

Không… Mà cũng được. Em gặp anh mỗi ngày tuần này mà.

A: But I want to see you everyday.

Nhưng anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày.

B: No, that’s way too much.

Không vậy thì quá nhiều.

Dialogue 2:

A: Oh, hummm… Do you remember the other day when you said your bicycle is old?

Cô có nhớ ngày mà cô nói xe đạp của cô cũ rồi không?

B: Yes, my bicycle is getting kind of old now.

Có, bây giờ xe đạp của tôi được xem là hơi cũ rồi.

A: So you remember saying that, right?

Vậy cô nhớ đã nói vậy đúng không?

B: Right, that’s what I said.

Đúng vậy, đó là điều tôi đã nói.

A: And you said you should get a new bicycle?

Và cô đã nói cô nên có một chiếc xe đạp mới đúng không?

B: Yes, if I get some extra money, I should get a new bicycle.

Đúng, nếu tôi có thêm nhiều tiền, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới.

A: Do you remember how you said that if I wanted to borrow your bicycle, I could?

Cô có nhớ cô nói thế nào rằng nếu tôi muốn mượn xe đạp của cô thì tôi được phép không?

B: Sure, I said that if I wanted to borrow your bicycle, I could sure I said that. You are my friend… Wait, what’s your point?

Chắc chắn, tôi đã nói rằng nếu tôi muốn mượn xe đạp của cô, tôi chắc chăn tôi cho phép. Anh là bạn của tôi mà… Chờ đã, ý của anh là gì?

A: Oh, well, I borrow your bicycle to go to 7 – 11 and someone stole it.

Ồ, tôi mượn xe đạp của cô đến 7 – 11 và ai đó đã lấy cắp nó.

B: What? Who stole my bicycle?

Cái gì? Ai đã lấy mất xe đạp của tôi?

A: But… But there’s no problem, right? You were planning on getting a new one.

Nhưng… Nhưng không có vấn đề gì đúng không? Cô đã có kế hoạch mua một cái mới rồi mà.

Bạn có ý tưởng thú vị nào sau khi xem video “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 9: Asking for clarification” không? Hy vọng bài viết đem lại cho bạn những gợi ý tuyệt vời để bạn áp dụng vào các cuộc trò chuyện với người nước ngoài. Và bạn sẽ tiếp tuc đồng hành cùng Aroma trong các bài học tiếng anh giao tiếp qua video bổ ích nhé!

Nếu bạn có ý tưởng nào muốn chia sẻ, đừng ngại ngần bật mí với Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé! Và nếu bạn có khúc mắc trong quá trình học tiếng anh, bạn hãy để lại thong tin, chũng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

array(0) { }