Tiếng Anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 11: Prohibition and obligation

Tại mỗi địa điểm công cộng, bạn sẽ gặp các quy định cần tuân thủ kèm theo những điều được phép và không được phép sử dụng. Đó là khi bạn đến khách sạn, nhà hàng, viên bảo tàng, cửa hàng lưu niệm… Tại các địa điểm công cộng ở nước ngoài, bạn cũng hãy tuân thủ những quy định này nhé. Để biết thêm về cách ứng xử trong tình huống liên quan đến điều này, bạn hãy cùng bắt đầu bài video học tiếng Anh giao tiếp có phụ đề “Tiếng Anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 11: Prohibition and obligation” nhé!

Video học tiếng Anh giao tiếp có phụ đề về quy định và ngăn cấm

Dialogue 1:

A: Good afternoon!

Xin chào!

B: Good afternoon! How may I help you?

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?

A: Well, I have a question.

Tôi có một câu hỏi.

B: Well, this is the information do I have an answer for you.

Đó là điều mà tôi có thể trả lời cho anh.

A: Do you have a light?

Cô có bật lửa không?

B: I’m sorry, I don’t understand what you mean.

Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh.

A: Do you have a light for a cigarette?

Cô có bật lửa để hút thuốc lá không?

B: Oh, I’m sorry, I don’t. You’re not allowed to smoke indoors.

Tôi rất tiếc tôi không có. Anh không được phép húy thuốc trong phòng ạ.

A: Oh, I see. Do you have a smoking area around here?

Ồ, tôi h. Cô có biết khu vực cho phép hút thuốc ở quanh đây không?

B: Yes, just outside in the parking lot, there is a bench and an ashtray there.

Có, ngay bên ngoài bai đỗ xe, ở đó có một băng ghế và gạt tàn ở đó.

A: That way?

Lối đó đúng không?

B: Yes and perhaps you will find someone with a light there.

Vâng và có lẽ anh sẽ tìm thấy ai đó có bật lửa ở đó.

A: Thank you!

Cảm ơn!

B: You’re welcome!

Không có gì!

Dialogue 2:

A: Hm hm, I’m sorry, no photos allowed!

Tôi rất tiếc, không được phép chụp ảnh ạ!

B: What?

Sao cơ?

A: No photos allowed in this building!

Không được phép chụp ảnh bên trong tòa nhà ạ!

B: Why can’t I take a photo?

Tại sao tôi không được chụp ảnh?

A: It’s for security reasons, sir.

Vì lý do an ninh, thưa ngài.

B: Oh, well, can I shoot  some videos?

Ồ, tôi có thể quay vài đoạn video không?

A: I’m sorry, no videos  allowed either.

Tôi rất tiếc, video cũng không được phép ạ.

B: What about if I take a picture with my mobile phone?

Nếu tôi chụp ảnh bằng điện thoại thì sao?

A: No photos of any kind allowed in this building, sir. No video either.

Không được phép chụp ảnh dưới bất kỳ hình thức nào trong tòa nhà, thưa ngài. Video cũng không được.

B: So where can I take some pictures?

Vậy tôi có thể chụp ảnh ở đâu?

A: Anywhere outside the building is allowed.

Bất kỳ nơi nào bên ngoài tòa nhà đều được phép ạ.

B: So I can take a picture in front?

Vậy tôi có thể chụp ảnh trước tòa nhà đúng không?

A: Yes, that’s right.

Vâng, đúng vậy ạ.

B: What if I want a picture of that?

Nếu tôi muốn có một bức tranh thì sao?

A: You can buy pictures of that at the gift shop.

Anh có thể mua các bức tranh đó tại quầy lưu niệm ạ.

B: I understand, thank you!

Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!

Xem ra có khá nhiều quy định tại các địa điểm công cộng trong nước và nước ngoài yêu cầu bạn tuân thủ. Vì vậy, bạn đừng bỏ qua đoạn video học tiếng Anh giao tiếp “Tiếng Anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 11: Prohibition and obligation” này nhé. Bạn sẽ cần sử dụng thường xuyên đấy. Và bạn cũng đừng quên đón xem các bài video học tiếng Anh hiệu quả của Aroma – Tiếng Anh cho người đi làm nhé!

array(0) { }