Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 7: Interrupting

Bạn có khi nào muốn lôi kéo sự chú ý hoặc làm phiền người khác giúp đỡ trong khi họ đang bận việc riêng? Chắc chắn là có rồi! Vậy bạn đã biết cách mở lời trong tình huống đó? Hãy cùng Aroma học tiếng anh giao tiếp thông dụng qua video “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 7: Interrupting” nhé!

Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 7: Interrupting

Dialogue 1:

A: You, you… Hey, you, you…

Anh, anh ơi … Này, anh ơi, anh ơi…

B: Are you talking to me?

Cô đang nói chuyện với tôi phải không?

A: Yes, you, you.

Đúng vậy, anh đấy, anh đấy.

B: That is not very polite.

Điều đó rất không lịch sự.

A: It’s not?

Không lịch sự à?

B: It’s not polite at all.

Mọi thứ đều không lịch sự.

A: I’m sorry, I’m not trying to be impolite.

Tôi xin lỗi, tôi không định bất lịch sự.

B: If you would like to interrupt me or get my attention, you can say “Excuse me!”.

Nếu cô muốn chận tôi lại hoặc gây chú ý, cô có thể nói “Xin lỗi!”

A: Excuse me?

Xin lỗi?

B: Yes, that’s right. You can even say “Pardon me”.

Đúng, đúng rồi. Cô có thể nói “Xin lỗi”.

A: Pardon me!

Xin lỗi!

B: Yes, that’s right. Now, let’s start again.

Đúng, đúng rồi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu lại nhé.

A: Excuse me!

Xin lỗi!

B: Yes?

Vâng?

A: Pardon me!

Xin lỗi!

B: Very good! What can I do for you?

Rất tốt! Tôi có thể giúp gì cho cô?

A: I’m sorry, I forgot why I was interrupting you.

Tôi rất tiếc, tôi quên tại sao tôi chận anh lại rồi.

Dialogue 2:

A: Excuse me! Do you have the time?

Xin lỗi! Anh có biết mấy giờ rồi không?

B: Yes, it’s half past three.

Có, ba giờ rưỡi rồi.

A: Half past three. Great! … Uhm, pardon me! Are you finished with the sport section yet?

Ba giờ rưỡi. Tuyệt! … Xin lỗi! Anh đã xem xong mục thể thao chưa?

B: Yes, I am finished with the sports section.

Rồi, tôi xem xong mục thể thao rồi đấy.

A: Could you tell me who won the game? Brazil or France?

Anh có thể nói cho tôi biết đội nào thắng trận đấu không? Brazil hay Pháp?

B: Here, you can have the sports section.

Đây, anh có thể xem mục thể thao rồi.

A: Oh, great, thank you!

Ồ, tuyệt quá, cảm ơn anh!

B: Sure!

Được!

A: Sorry to interrupt. Do you have a lighter?

Xin lỗi làm gián đoạn anh. Anh có bật lửa không?

B: No, I don’t. I don’t smoke.

Không, tôi không có. Tôi không hút thuốc.

Làm gián đoạn công việc của người khác là không nên. Tuy nhiên, nếu bạn rất cần sự giúp đỡ thì hãy giao tiếp lịch sự với họ nhé. Học “Tiếng anh đàm thoại cho người bắt đầu – Unit 7: Interrupting”, bạn không chỉ biết cách mở lời sao cho phù hợp mà còn thể hiện thái độ một cách lịch sự.

Chúc bạn học tập tốt với các video học tiếng anh giao tiếp cơ bản do Aroma – Tiếng anh cho người đi làm giới thiệu nhé!

array(0) { }