Đáp lại lời phàn nàn của khách hàng tại nhà hàng, khách sạn

Cho dù chuyên nghiệp đến đâu, các nhà hàng, khách sạn cũng không tránh khỏi sai sót. Vì thế, thư phàn nàn của khách hàng là thứ không thể tránh khỏi. Bài học tiếng anh nhà hàng khách sạn online này sẽ chỉ ra mẫu thư hồi đáp lại những lời phàn nàn một cách khéo léo và chuyên nghiệp:

tieng-anh-nha-hang-khach-san-online-1

MẪU THƯ HỒI ĐÁP LẠI LỜI PHÀN NÀN

  1. Dear ___________, (Kính gửi,____________)
  2. Mở đầu thư:

– Thank you for writing to us here at the Anytown Hotel. We are sorry to hear that your stay at our establishment did not meet your expectations.

(Cám ơn ông/bà đã viết thư cho khách sạn Anytown chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi khi nghe rằng kì nghỉ của ông/bà tại đây không như mong đợi.)

– As the manager of the Anytown Grill, I would like to sincerely apologize for the negative experience you had at our restaurant. Having read your letter, I am appalled by the treatment you experienced. This does not reflect the high standards we hold here at the Anytown Grill.

(Với tư cách quản lí của Anytown Grill, tôi chân thành xin lỗi sự cố đáng tiếc mà ông/bà gặp phải tại nhà hàng. Đọc thư của ông/bà, tôi kinh ngạc bởi sự đối đãi mà ông/bà gặp phải. Việc làm đó không đúng với tiêu chuẩn cao cấp chúng tôi đề ra tại Anytown Grill.)

  1. Giải thích vấn đề:

In your letter, you state ………(Trong thư phàn nàn, ông/bà chỉ ra rằng)

  1. Xin lỗi:

– We are sorry to have inconvenienced you on your visit to Anytown. Your complaint has inspired us to re-train the staffs. Now, all employees have been reminded that the appropriate procedure in this situation.

(Chúng tôi rất xin lỗi vì sự không thoải mái của ông/bà khi ở tại Anytown. Phàn nàn của ông bà giúp chúng tôi huấn luyện lại đội ngũ nhân viên. Bây giờ, tất cả nhân viên đều đưcợ nhắc nhở cách xử trí hợp lí trong trường hợp này.)

– Unfortunately, your description of this server did not include a name, so we are not provided enough information to identify her. We have, however, addressed all the staffs in the retaurant.)

(Thật không may, mô tả của ông bà về người phục vụ đó không kèm tên, nên chúng tôi không có đủ thông tin để xác định cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nhắc nhở tất cả nhân viên trong nhà hàng.)

  1. Hứa hẹn bù đắp:

– Please accept our most sincere apologies. Given the unfortunate experience you had here at the Anytown Hotel, we would like to extend to you this $100 voucher for your next stay at our establishment. We hope that your next stay with us will better meet our standard of excellence.

(Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi. Để bù đắp cho sự cố không may ông/bà gặp phải tại khách sạn Anytown, chúng tôi muốn tặng ông/bà phiếu 100 đôla cho lần ở tiếp theo của ông/bà tại khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng lần ở tiếp theo tại đây sẽ chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn của chúng tôi.)

– On behalf of everyone at the Anytown Grill, I would like to extend to you this $20 gift card to make up for your experience at our facility. We hope to see you in our restaurant again soon so we can show you what service really means to us.

(Tahy mặt cho mọi người ở Anytown Grill, tôi muốn tặng ông/bà phiếu 20 đôla để bù đắp cho sự cố ông/bà gặp phải tại nhà hàng chúng tôi. Chúng tôi hi vọng được gặp lại ông bà tại nhà hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ cho ông/bà thấy sự phục vụ thật sự.)

  1. Sincerely,

(Thân,)

Bạn có thể tìm thấy nhiều những mẹo giao tiếp và mẫu hội thoại phục vụ cho công việc hơn nữa trong các bài học tieng anh nha hang khach san online của Aroma đấy!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng

>> Đối thoại tiếng anh trong nhà hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }