Học tiếng anh qua video với thầy Duncan – part 10

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những lời nói hoặc hành động làm tổn thương ai đó, sau khi qua cơn tức giận, chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn cả, và đó là lúc chúng ta có nhu cầu nói lời xin lỗi. Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp qua video có phụ đề với thầy Duncan để biết những cách nói lời xin lỗi trong tiếng Anh nhé:

NÓI LỜI XIN LỖI TRONG TIẾNG ANH

– I’m terribly sorry for what I said to you. Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì đã nói với bạn.

– I deeply regret my actions yesterday. Tôi hối hận sâu sắc với những hành động của mình ngày hôm qua.

– Please accept my sincerest apology. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi.

– I’m so very sorry for what I did. Tôi vô cùng xin lỗi về những gì mình đã làm.

– I was in the wrong when I said those things to you. Tôi đã sai khi nói những điều đó với bạn.

– I did not mean to hurt you and now I regret it. Tôi không cố ý làm tổn thương bạn và bây giờ tôi đang rất hối hận.

– It was wrong of me to behave that way and now I’m sorry. Tôi đã sai khi cư xử như vậy và tôi xin lỗi.

– Nothing I do or say will take that action away but now I want to make it up to you by apologising. Cho dù tôi làm hay nói gì đi chăng nữa cũng không thể xóa nhòa hành động (sai trái) ấy nhưng bây giờ tôi muốn làm lành với bạn bằng cách nói lời xin lỗi.

– I realise my mistakes now and I’m sorry. Tôi đả nhận ra sai lầm của mình và tôi xin lỗi.

– I hope you can forgive me. Tôi hi vọng bạn có thể tha thứ cho tôi.

– I apologise wholeheartedly. Tôi xin lỗi bằng cả tấm lòng.

– I hope we can still be friends. Tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.

– I’m ever so sorry. Tôi rất xin lỗi.

– That’s my bad. Là lỗi của tôi/ Là tôi không tốt.

– Oh I’m sorry! Ôi tôi xin lỗi!

* Bạn cũng có thể nói lời xin lỗi như một sự đồng càm với sự đau buồn của người khác.

– I’m sorry to hear about your father’s death. Tôi xin lỗi khi nghe tin về cái chết của ba bạn.

 

CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI

– That’s quite alright, I forgive you. Không sao đâu, tôi tha thứ cho bạn.

– There’s no need to apologise, let’s forget it. Không cần xin lỗi đâu, hãy quên nó đi.

– I accept your apology, so don’t worry. Tôi chấp nhận lời xin lỗi, nên đừng lo nhé!

– Yes, I forgive you. Vâng, tôi tha thứ cho bạn.

– Apology accepted. Lời xin lỗi được chấp nhận.

– Hey, I’m sorry too. Này, tôi cũng có lỗi mà.

– Ok, let’s just forget all about it. Được rồi, hãy quên tất cả đi nhé!

– So, we’re friends again. Vậy là chúng ta lại làm bạn chứ?

– Yes, we just let bygones be bygones. Vâng, những gì đã qua hãy cho qua đi.

– Oh, that’s all water under the bridge now. Ôi, nó chỉ là chuyện.

Lời xin lỗi rất cần thiết trong cuộc sống, hãy học tiếng anh qua video với thầy Duncan – part 10 để biết cách nói lời xin lỗi một cách tự nhiên nhất bằng tiếng Anh nhé!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Video học tiếng anh

>> Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp với video Anh ngữ có phụ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }