Hướng dẫn chào hỏi và đón tiếp bằng tiếng anh trong nhà hàng

Khi khách hàng đến nhà hàng, nhân viên phục vụ là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và tạo ấn tượn ban đầu. Bạn đã được học hướng dẫn chào hỏi và đón tiếp bằng tiếng anh trong nhà hàng hàng chưa? Hãy cùng Aroma học tiếng anh cho người đi làm trong nhà hàng nhé!

Hướng dẫn chào hỏi và đón tiếp bằng tiếng anh trong nhà hàng đơn giản!

Greeting and seating guest

We’re meeting and greeting a guest always try to make good eye contact and remember to smile. First impressions are very important to be presentable you must maintain a high level of personal hygiene. Make sure that your hair is washed and tied back if it’s long and don’t use overpowering perfume or aftershave. Please remove any nail varnish and keep jewelry to a minimum. Don’t wear visible face or body piercing other than simple ear studs and wedding rings. Look smart wear polished shoes and make sure that your uniform is clean and ironed.

Chúng ta đang gặp gỡ và chào đón  khách hàng  luôn cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt và ghi nhớ bằng  nụ cười. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng để được phục vụ, bạn phải duy trì một mức độ cao vệ sinh cá nhân. Hãy chắc chắn rằng tóc của bạn được gọi sạch và buộc lại nếu nó dài và không sử dụng nước hoa mạnh mẽ hoặc sau khi cạo râu. Xin vui lòng loại bỏ bất kỳ loại sơn móng tay nào và giữ đồ trang sức ít đến mức tối thiểu. Không mang quá nhiều trang sức ngoại trừ các khoen tai và nhẫn cưới đơn giản. Ăn mặc sáng sủa khi đi giày và đảm bảo rằng đồng phục của bạn sạch sẽ và đã được là.

When welcoming a party, greet them with a friendly smile and identify the host, ask whether they have a reservation, check the booking and confirm the details with the host. Ask if you may take the customers’ umbrellars, their coats and bags to the cloakroom. If appropriate do it yourself or ask a colleague making sure you give the customers a cloakroom ticket. Lead the guests to the comfortable pace to the table if it’s ready. Invite the customers to sit down, pulling out chairs for ladies first. It’s customary to always seat the host last.

Khi chào mừng đến với một bữa tiệc, hãy chào đón họ với một nụ cười thân thiện và xác định chủ nhà, hỏi xem họ có đặt trước không, kiểm tra việc đặt bàn và xác nhận các chi tiết với chủ nhà. Hỏi xem bạn có thể mang dù, áo khoác và túi của khách hàng vào phòng thay đồ. Nếu thích hợp, hãy tự làm hoặc yêu cầu một đồng nghiệp khác đảm bảo bạn mang áo khoác của khách hàng đi khi được yêu cầu. Dẫn khách đi với tốc độ thoải mái đến bàn nếu nó đã sẵn sàng. Mời khách hàng ngồi xuống, kéo ghế cho phụ nữ trước. Thường thì luôn luôn là chủ nhà cuối cùng.

Present the menus and ask who would like to see the wine list:. Offerring aperitif and ask if the guests would like some still or sparkling water. Mention any special recommendations as well as informing the customer of availability. If you’re unsure, it’s always better to check with another member of staff than just a bluff. When they’re settle unfold the napkins and gently place onto each customer’s lab, try to do this without touching the customer, carry on . Then when ready bring the selected drinks to the table serve appropriately.

Đưa cuốn menu và hỏi ai muốn dùng rượu. Rót rượu khai vị và hỏi khách có muốn uống nước không. Hãy đề xuất đến các món ăn đặc biệt cũng như thông báo cho khách hàng về tính hợp lý. Nếu bạn không chắc chắn, luôn luôn kiểm tra với nhân viên khác hơn là lừa dối. Khi họ mở khăn, hãy giúp họ và nhẹ nhàng đặt lên đùi của khách hàng, cố gắng làm điều này mà không chạm vào khách hàng, tiếp tục. Sau đó, khi đã sẵn sàng mang đồ uống được chọn vào bàn phục vụ thích hợp.

Bread rolls should be served according to the style of your establishment. A general rule is that you should place the butter on the table before serving bread and offer alternatives if nescecessary. Serve the bread to the left so  you don’t have to lean over the customer and be sure to know what types of bread you are serving. You should be aware of whether the bread contains potntail allergens like nuts or gluten in case a custumer asks.

Finally ask if everyone is ready to order: “Are you ready to order?”

Bánh mì nên được phục vụ theo phong cách của khách sạn của bạn. Một nguyên tắc chung là bạn nên đặt bơ lên bàn trước khi phục vụ bánh mì và cung cấp các lựa chọn thay thế nếu cần thiết. Phục vụ bánh mì ở bên trái để bạn không phải dựa vào khách hàng và chắc chắn để biết những loại bánh mì bạn đang phục vụ. Bạn cần phải biết rằng bánh mì có chứa các chất gây dị ứng như các loại hạt hoặc gluten trong trường hợp khách hàng yêu cầu.Cuối cùng hãy hỏi nếu mọi người đã sẵn sàng để đặt món: “Anh chị đã sẵn sàng để đặt món?”

Remmeber!

 • Look smart, make good eye contact and smile
 • Ask if customers need asistance with coats etc
 • Walk customers to table at a comfortable pace
 • Pull out chairs and unfold napkins
 • Offer an apretif and water to the customers
 • Menus should be clean, not damaged and correct
 • Tell the customer the specials or non availability of any dishes
 • Offer bread rolls

Ghi nhớ!

 • Trông sáng sủa, giao tiếp bằng ánh mắt và nụ cười
 • Hỏi xem khách hàng có cần sự hỗ trợ về áo khoác và những thứ khác hay không
 • Đưa khách hàng đến bàn với tốc độ thoải máiKéo ghế ra và mở khăn ăn
 • Rót rượu khai vị và và nước cho khách hàng
 • Menus nên sạch sẽ, không bị hư hỏng và chính xác
 • Nói với khách hàng những món ăn đặc biệt hoặc các món ăn không sẵn sàng
 • Phục vụ bánh mỳ. 

Phục vụ nhà hàng rất cần tiếng anh để trao đổi với khách hàng và hiểu biết những món ăn. Trong phần hướng dẫn chào hỏi và đón tiếp bằng tiếng anh trong nhà hàng, bạn sẽ được làm quen các yêu cầu cần thiết để chào đón và phục vụ khách hàng ban đầu một cách tốt nhất.

Hãy cùng Aroma phục vụ khách hàng tốt nhất với tiếng anh cho phục vụ nhà hàng nhé!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }