Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Cùng tìm ra các lỗi thường gặp trong tiếng anh thư tín thương mại - Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Cùng tìm ra các lỗi thường gặp trong tiếng anh thư tín thương mại

Trong bài viết trước các bạn đã thấy rất nhiều mẫu câu đàm thoại tiếng anh thương mại thường xuyên được sử dụng. Bài viết hômnay chúng tôi lại cung cấp tới các bận các lỗi thường gặp và những cụm từ thể hiện được ý của người viết hiệu quả hơn.

Nên nhớ rằng việc sử dụng từ ngữ trong thư có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích và cũng nhiều bất lợi. Hãy cẩn thận với những từ ngữ mà bạn dùng nhé. Mời các bạn đón đọc trong phần bài viết bên dưới

email-thuong-mai

  1. Cùng tìm ra các lỗi thường gặp trong việc sử dụng tiếng anh thư tín thương mại

– Chỉ rõ bức thư được viết cho ai, với mục đích gì

– cấu trúc được sử dụng trong thư thật đơn giản và đầy đủ

– Đừng viết thư với những từ qua thông tục hay suồng sã

– Hãy đảm bảo là bạn không sai lỗi chính tà và kiểm tra một lần trước khi gửi thư

Tránh việc thêm các từ không có nghĩa vào bức thư

– Sử dụng động từ trong các câu sẽ tốt hơn việc sử dụng cụm danh từ

– Tránh sử dụng các từ sáo rỗng

– thể hiện sự quan tâm đối với người đọc và vấn đề đang được đề cập đến

– Sử dụng các cụm từ lịch sự khi chào hỏi

– Tránh sử dụng từ “ you” trong các bức thư của bạn

2. Các cụm từ mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng thư tín thương mại

– It is likely to / There is the likelihood that = We may / it may / We might / it might

– / It is necessary to/ There is a necessity to = We have to/ We must

– For ability  = can / can’t

– There is a possibility that = We can / We could

3. Các cụm từ và từ mà bạn nên chú ý khi sử dụng tiếng anh thu tín thương mại

– by – thay vì “by means of”

– “unfortunate” hoặc “disappointing” (thay vì dùng từ “bad”)

– now – thay vì “at this moment in time”

– chỉ dùng “so” mà bỏ qua “so as to”

– for thay vì “for the purpose of”

– “We want to know…” không hay bằng “We wanted to know…

– “issue” hoặc “matter” sẽ tốt hơn “problem”

– “as of the date of” sẽ được thay thế bằng “from”

– “inconvenience” / “inconvenient” (thay vì “difficulty” or “difficult”)

– if thay vì “in the event that”

– “We are hoping for…” sẽ được thay cho “We were hoping for…

– “argument” sẽ được nói tránh bằng “misunderstanding”

– following sẽ đưuọc dùng thay cho thế “further to”

– “You made a mistake” có thể thay thế bằng There seems to be a mistake.”

– không nên sử dụng “You said” mà nên dùng “We understood.”

– “Your customer service representatives aren’t very polite” thay vì sử dụng câu  “Your customer service representatives are very rude.”

 

Nếu muốn truyền tải thôgn tin chính xác đến khách hàng cảu bạn thông qua những từ ngữ tieng anh thu tin thuong mai, tôi chắc rằng bài viết này sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn bạn mong đợi.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }