Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng Anh thương mại qua hình thức viết thư đơn giản

Học tiếng Anh thương mại qua hình thức viết thư đơn giản

Người làm và học tiếng Anh thương mại, đặc biệt là những người công tác trong lĩnh vực này thường xuyên cần trao đổi với đối tác. Cách trao đổi chính thức trước khi ký kết các loại giấy tờ chính là thư tay hoặc email. Bên cạnh các từ vựng tiếng Anh thương mại, bạn cần chú trọng đến phong cách và quy chuẩn thông thường trong phần nội dung. Vậy bạn cần phải trình bày những gì trong một bức thư hoặc email đó. Hãy cùng aroma học tiếng Anh thương mại và tìm hiểu nhé!

Hoc-tieng-anh-thuong-mai-qua-hinh-thuc-viet-thu-don-gian

Học tiếng Anh thương mại qua hình thức viết thư đơn giản!

 Một bức thư thương mại đơn giản sẽ chứa 3 phần chính: phần mở đầu (an introduction), phần thân (a body) và phần kết (a conclusion). Mỗi phần đều có quy định riêng, mà bạn cần lưu ý:

  1. The introduction (phần mở đầu, giới thiệu)

The introduction indicates who the writer is addressing. If you’re writing to someone you don’t know or have met only briefly, the introduction may also a brief reason of why you’re writing. Typically, the introduction is only a sentence or two in length.

Phần giới thiệu cho biết ai là tác giả. Nếu bạn viết thư cho một người mà bạn không biết hoặc đã gặp nhau chỉ trong một thời gian ngắn, phần giới thiệu cũng có thể là một lý do ngắn gọn về nguyên nhân bạn viết thư. Thông thường, giới thiệu chỉ dài một hoặc hai câu.

  1. The body (phần thân)

The body of the letter is where you state your business. This section may be as short as a few sentences or several paragraphs in length. It all depends on the degree of detail necessary to describe the subject at hand.

Phần thân của bức thư là nơi bạn thể hiện doanh nghiệp. Phần này có thể ngắn gọn như một vài câu hoặc vài đoạn văn dài. Tất cả phụ thuộc vào mức độ chi tiết cần thiết để mô tả chủ đề.

  1. The conclusion (phần kết)

The conclusion is the final section where you’ll call for future action. This can be a chance to talk in person, to request additional information, or to conduct a transaction. Like the introduction, this section should be no more than a sentence or two and must make clear what you would like from the person reading your letter.

Kết thư là phần cuối cùng mà bạn sẽ nói đến hành động trong tương lai. Đây có thể là một cơ hội để nói chuyện trực tiếp, để yêu cầu thông tin bổ sung, hoặc để tiến hành một giao dịch. Giống như phần giới thiệu, phần này nên dài hơn một hoặc hai câu và phải rõ ràng những gì bạn muốn từ người đọc thư của bạn.

Ví dụ về một bức thư thương mại bằng tiếng Anh:

Ken’s Cheese House

34 Chatley Avenue

Seattle, WA 98765

October 23, 2017

Fred Flintstone

Sales Manager

Cheese Specialists Inc.

456 Rubble Road

Rockville, IL 78777

Dear Mr Flintstone,

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856.

The order will be shipped within three days via UPS and should arrive at your store in about 10 days.

Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

Kenneth Beare

Director of Ken’s Cheese House

Dịch thư:

Người gửi:  Ken’s Cheese House

34 Đại lộ Chatley, Seatle, WA 98765

Người nhận: Fred Flintstone – Quản lý bán hàng Cheese Specialists Inc.

456 đường Rubble, Rockville, IL 7877

Ngài Flinstone thân mến,

Sau khi tham khảo cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng ta hôm nay, tôi viết thư này để xác nhận đơn đặt hàng của ngài: 120 Cheddar Deluxe số tham chiếu 856.

Đơn hàng sẽ được giao trong vòng ba ngày qua UPS và sẽ đến cửa hàng của ngài trong khoảng 10 ngày.

Vui lòng liên hệ lại với chúng tôi nếu chúng tôi có thể giúp bằng bất kỳ cách nào.

Trân trọng,

Kenneth Beare

Giám đốc Ken’s Cheese House

Bức thư tiếng Anh thương mại này khá đơn giản khi để xác nhận đơn hàng nhưng cũng giúp bạn học tiếng Anh thương mại. Với bài học hôm nay, aroma hy vọng bạn sẽ áp dụng hiệu quả vào công việc của mình và có các giao dịch thành công.

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }