Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống 25: Xem xét đơn đặt hàng – Tiếng anh thương mại

Tình huống 25: Xem xét đơn đặt hàng – Tiếng anh thương mại

Các bạn thân mến! Thực hành qua tình huống thực tiễn là cách học tiếng anh thương mại đem lại hiệu quả nhất. Trong bài viết này, Aroma xin mời các bạn tham khảo tình huống trong tiếng anh thương mại quốc tếdưới đây với các mẫu câu tiếng anh phổ biến và đoạn hội thoại mẫu thú vị.

xem xet dong dat hang trong tieng anh thuong mai 1

I.Các mẫu câu tiếng anh trong tình huống tiếng anh thương mại                                                

REQUEST (YÊU CẦU)
We got your address from… Chúng tôi có địa chỉ của bạn từ…
Your advertisement has come to our attention Quảng cáo của bạn đã khiến chúng tôi chú ý
We were told that you produce… Chúng tôi được nghe nói rằng anh sản xuất…
We intend to buy…/We are considering the purchase of… Chúng tôi có ý định mua…/Chúng tôi đang xem xét mua…
We have a steady demand for… Chúng tôi có nhu cầu thường xuyên về…
We would like to know more about… Chúng tôi muốn biết thêm về…
Could you please send us information about…? Bạn có thể vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin về…?
Please send us your catalogue Vui lòng gửi cho chúng tôi catalogue của bạn
OFFER (CHÀO HÀNG)
We are pleased to hear that you are interested in our products Chúng tôi rất vui khi nghe thấy rằng bạn quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi
We hereby send you our offer Chúng tôi gửi đến bạn chào hàng của chúng tôi
Enclosed please find our offer/Enclosed you will find our offer Vui lòng tìm chào hàng của chúng tôi đã kèm theo
We are pleased to make the following offer: Chúng tôi rất vui gửi đến bạn chào hàng dưới đây
We assure you that your order will be dealt with promptly Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ được giải quyết kịp thời
Please let us know your requirements as soon as possible Vui lòng để chúng tôi biết yêu cầu của bạn ngay khi có thể
We look forward to receiving your order Chúng tôi mong chờ nhận được đơn đặt hàng của bạn
ORDER (ĐẶT HÀNG)
Enclosed please find our order/Our order is enclosed Vui lòng xem đơn đặt hàng của chúng tôi đã được đính kèm
We  would like to place the following order: Chúng tôi muốn đặt đơn hàng dưới đây:
We herewith order the following items: Chúng tôi có các đơn đặt hàng kèm theo sau đây:
We require the goods urgently Chúng tôi muốn có hàng khẩn cấp
We would be grateful if you could deliver as soon as possible Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn có thể chuyển hàng ngay khi có thể
Please let us know when we can expect the delivery Vui lòng để chúng tôi biết khi nào chúng tôi có thể mong chờ hàng được giao

II.Đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp thương mại

Jane Tegal: Hello, this is Jane Tegal from Excellerator Co. calling. May I speak to Mr. Mitchell? – Xin chào, tôi là Jane Tegal từ Công ty Excellerator. Tôi có thể nói chuyện với ông Mitchell, được không?

Arthur Mitchell: Hello Ms Tegal, this is Arthur Mitchell – Xin chào cô Tegal, tôi là Arthur Mitchell

Jane Tegal: Hello, I’d like to place an order for a number of your Millennium desk units – Xin chào, tôi muốn đặt một số bàn Millennium của ông
Arthur Mitchell: Certainly. How many were you interested in ordering for purchase?- Được mà. Cô muốn đặt bao nhiêu?

Jane Tegal: Quite a few. Do you have many available in the warehouse? – Khá nhiều. Hàng của ông sẵn có trong nhà kho chứ?

Arthur Mitchell: We keep a large supply in stock. There’s also a showroom with quite a few on hand. It shouldn’t be a problem – Chúng tôi đang có một nguồn cung cấp rất lớn trong khó. Ngoài ra, có một showroom với số lượng lớn sẵn có. Điều này không thành vấn đề

Jane Tegal: Well then. I’d like 75 units by the end of the month. Could I get an estimate before place an order? – Chà, tôi muốn 75 bộ vào cuối tháng này. Tôi có thể nhận bản dự toán trước khi đặt hàng được không?
Arthur Mitchell: Certainly, I’ll have it for you by the end of the day – Đương nhiên, tôi sẽ có nó cho cô vào cuối ngày

Jane Tegal: What does the estimate include? – Bản dự toán bao gồm những gì?
Arthur Mitchell: Estimates include merchandise, packaging and shipping, duty if required, any taxes and insurance – Nó bao gồm sản phẩm, đóng gói, và vận chuyển, trách nhiệm nếu được yêu cầu, thuế, và bảo hiểm

Jane Tegal: Do you ship door-to-door? – Anh có vận chuyển tận tay không?
Arthur Mitchell: Certainly, all shipments are door-to-door. Delivery dates depend on your location, but we can usually deliver within 14 business days – Có chứ, tất cả việc vận chuyển đều tận tay. Ngày vận chuyển tùy thuộc vào vị trí của cô, nhưng chúng tôi thường vận chuyển trong vòng 14 ngày làm việc

Jane Tegal: Thank you for your help – Cảm ơn sự giúp đỡ của ông
Arthur Mitchell: My pleasure. You can expect an e-mail by 5 this afternoon – Đó là vinh hạnh của tôi. Cô có thể chờ email trước 5h chiều nhé!

Trên đây là một số mẫu câu tiếng anh và đoạn hội thoại mẫu trong Tình huống 25: Xem xét đơn đặt hàng – Tiếng Anh thương mại. Hy vọng đã chia sẻ những kiến thức tiếng anh hữu ích dành cho bạn trong quá trình chinh phục tiếng anh thương mại.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }