Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống 27: Mậu dịch bù trừ - Tiếng Anh thương mại

Tình huống 27: Mậu dịch bù trừ – Tiếng Anh thương mại

Nếu như trong giao dịch buôn bán với đối tác là người nước ngoài, gặp phải trường hợp mậu dịch bù trừ, bạn sẽ nói như thế nào để khách hàng có thể hiểu và được thuyết phục nhất? Đây là một trường hợp không kém phần thông dụng.

Vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới toàn thể đọc giả bài viết về tình huống mậu dịch bù trừ đặc trưng trong tieng anh giao tiep thuong mai, mời đọc giả cùng theo dõi!

tinh huong mau dich bu tru trong tieng anh thuong mai 1

– Hello. I am calling from ABC trade company. I want to talk to Mr Dam, please.

— Xin chào, tôi gọi đến từ công ty thương mại ABC. Tôi muốn nói chuyện với ông Đàm.

– Yes, please wait a minute….. Yes, I am Mr Dam. Why do you want to talk to me?

— Vâng, xin ngài chờ cho một chút. Xin chào, tôi là Mr Đàm. Ông muốn nói với tôi về việc gì vậy?

– Hi, Mr Dam, I am Xuan from ABC trade company. I really want to talk about our contract. The one which comes to mind recently is compensation trade. What I mean is you buy machine for us and we’ll give you products as compensation.

— Xin chào ông Đàm, tôi là Xuân đến từ công ty thương mại ABC. Tôi muốn nói chuyện với ông về bản hợp đồng của chúng ta. Mậu dịch bù trừ là vấn đề thường được nhắc đến gần đây. Tôi muốn nói rằng ông mua máy móc của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi ông những sản phẩm khác như một sự bù trừ.

– I know. Both sides have expressed interest in the compensation trade. What is compensation trade all about?

— Tôi biết, cả hai bên chúng ta đều quan tâm đến việc buôn bán bù trừ. Tooic ần biết tất cả những gì thuộc về mậu dịch bù trừ.

– Actually, in fact, Compesation trade is a kind of loan. Both sides have come to a compensation trade agreement after long negotiation. So we do compensation trade in order to import advanced equipment and technology. Ok, so we are very active in compensation trade. We should have a meeting to talk more about that.

— Thực tế thì mậu dịch bù trừ là hình thức vay nợ. Sau khi thương lượng, đôi bên đi đến việc kí kết hiệp định mậu dịch bù trừ. Chúng tôi kỳ kết hiệp định mậu dịch bù trừ để nhập thiết bị và kỹ thuật tiên tiến. Được rồi, chúng tôi chủ động thực hiện mậu dịch bù trừ. Và chúng ta nên có một cuộc gặp gỡ để nói rõ hơn về vấn đề này.

– We know that the compensation trade plays a very important role in the international trade. However, Our compensation trade products may be delivered ahead of time.

— Chúng tôi đều biết mậu dịch bù trừ giữ vai trò rất quan trọng trong mậu dịch quốc tế. Hàng hóa mậu dịch bù trừ được phân phối trước thời hạn.

– Sure, we have guaranty about that.

— Tất nhiên là chúng tôi có đảm bảo về điều đó.

– OK, we should arrange a meeting tomorrow at 3pm

— Được rồi, chúng ta sẽ có cuộc họp vào 3 giờ chiều main ha.

– Ok, sure.

— Tất nhiên rồi!

Đây là một tình huống 27: Mậu dịch bù trừ đặc trưng trong tiếng anh thương mại. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết khách của chúng tôi nha!


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }