Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 1)

Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 1)

Thỉnh thoảng bạn cũng có những cuộc tụ họp cùng bạn bè. Bạn thường gặp gỡ bạn bè ở đâu: quán rượu như Victor, cửa hàng quần áo như Agatha hay hiệu sách, quán cafe, rất nhiều địa điểm để bạn lựa chọn. Bạn nghĩ Elena sẽ lựa chọn địa điểm nào? Hôm nay, aroma sẽ tiếp tục cùng bạn theo chân cô bạn Elena trong “Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD3 (part 1)” nhé.

Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 1)

Diaglogue 1:

VICTOR: Okay, have a nice day! I’ll see you later. – Được rồi, chúc một ngày tốt lành! Anh sẽ gặp lại em sau nhé.

AGATHA: Wait, wait, are you going to be home for dinner? – Đợi đã, đợi đã, anh sẽ trở về nhà ăn tối chứ?

VICTOR: No. I’m going out with Sam tonight. – Không. Anh sẽ ra ngoài với Sam tối nay.

AGATHA: Sam? Who’s Sam? – Sam à? Sam là ai?

VICTOR: Sam’s my friend. – Sam là bạn anh.

AGATHA: Is Sam-antha pretty? – Sam-antha xinh đẹp à?

VICTOR: No. His name is Samuel and he isn’t pretty. – Không. Tên cậu ấy là Samuel và cậu ấy không xinh đẹp.

AGATHA: Do I know him? – Em có biết anh ta không?

VICTOR: I don’t think so. – Anh không nghĩ vậy.

AGATHA: Well, what does he do? – Ồ, anh ta làm nghề gì?

VICTOR: Sam’s a sculpture student at school. – Sam là một sinh viên điêu khắc ở trường.

AGATHA: And where does he live? – Và anh ta sống ở đâu?

VICTOR: He lives in Notting Hill… Ladbroke Grove. – Anh ta sống ở Notting Hill… Ladbroke Grove.

AGATHA: And where are you going tonight? – Và các anh sẽ đi đâu tối nay?

VICTOR: We’re going to the pub. Okay? – Bọn anh sẽ đi quán rượu. Được rồi chứ?

AGATHA: Does Sam have a car? – Sam có xe ô-tô không?

VICTOR: Yes, he does. – Có.

AGATHA: Will he be driving tonight? – Anh ta sẽ lái xe tối nay à?

VICTOR: No, he isn’t. I’m taking my car. – Không. Anh đi xe của mình.

AGATHA: Well, please be careful. – Ồ, cẩn thận nhé.

VICTOR: Of course I will. I’ll see you later. Bye, Elena! – Tất nhiên rồi. Gặp lại em sau. Tạm biệt, Elena!

ELENA: Bye! – Tạm biệt!

AGATHA: He’s the youngest in our family…  Anh ấy là người trẻ nhất trong gia đình chúng tôi.

ELENA: I understand. You’re a good sister. – Tôi hiểu. Cô là một em gái tốt.

AGATHA: Thank you! You’re very sweet! – Cảm ơn! Cô thật ngọt ngào!

ELENA: Where can I buy a coat? – Tôi có thể mua áo khoác ở đâu nhỉ?

AGATHA: I know all the best shops! – Tôi biết tất cả những cửa hàng tốt nhất!

ELENA: I can’t spend a lot of money. How much is a coat? – Tôi không thể tiêu nhiều tiền. Bao nhiêu tiền một cái áo khoác vậy?

AGATHA: Don’t worried abou the price! We will find you a lovely coat! I’m an experienced shopper! – Đừng lo lắng về giá cả! chúng tôi sẽ tìm cho cô một chiếc áo khoác đáng yêu! Tôi là một người mua sắm có kinh nghiệm đấy.

ELENA: I’m very grateful to you for your help. – Tôi rất biết ơn về sự giúp đỡ của cô.

AGATHA: Sweet girl! Now tell me: what size are you? – Cô gái! Bây giờ hãy nói cho tôi biết cỡ của cô nào?

ELENA: I’m a size 40. – Tôi cỡ 40.

AGATHA: Okay, I think that’s a 12 here. – Được, tôi nghĩ ở đây là cỡ 12.

ELENA: I need a black coat in… – Tôi cần một chiếc áo khóa đen bằng…

AGATHA: in wool. Yes. – bằng len. Đúng vậy.

ELENA: Yes. – Vâng.

AGATHA: What about shoes? What size shoe do you wear? – Còn giày thì sao? Cỡ giày cô đi là gì?

ELENA: I wear a size 38. – Tôi đi cỡ 38.

AGATHA: I think that’s a UK size 5. – Tôi nghĩ nó là cỡ 5.

ELENA: But I don’t need shoes. – Nhưng tôi không cần giày.

AGATHA: Every woman needs shoes! Lots of them! – Mọi người phụ nữ đều cần giày! Rất nhiều!

ELENA: Lots of them! – Rất nhiều!

AGATHA: Now, I’ll call Betty. – Bây giờ tôi sẽ gọi Betty.

ELENA: Betty? – Betty à?

AGATHA: My sister! She will want to come too. – chị gái tôi! Cô ấy cũng sẽ muốnđi cùng.

ELENA: Oh, good. It will be nice to meet your sister. Doese she look like you? – Ồ, hay đấy. Thật vui được gặp chị gái cô. Chị ấy trông giống cô không?

AGATHA: Oh goodness, no, no. Betty has blonde curly hair and dark eyes. Here we go. Betty, hi sweetheart! Well, we have an emergency. My Spanish friend, Elena? She needs a new coat. Come over quickly. Okay, see you! She’ll be right over! – Ồ, không, không. Betty có tóc xoăn vàng và mắt tối màu. Đây rồi. Betty, chào chị yêu quý! Chúng ta có một ca cấp cứu. Người bạn Tây Ban Nha của em, Elena? Cô ấy cần một chiếc áo khoác mới. Hãy đến đây nhanh nhé. Được ạ, gặp chị sai! Chị ấy sẽ đến ngay bây giờ!

Dialogue 2:

AGATHA: I’m exhausted! – Tôi kiệt sức rồi!

ELENA: Me too! Shopping is a big job! – Tôi cũng vậy! Mua sắm là công việc vĩ đại!

AGATHA: Yes, it is. Shopping is very hard work! Would you like a cup of tea? – Đúng vậy. Mua sắm là công việc rất vất vả! Cô uống tách trà nhé?

ELENA: Can I have a cup of coffee, please? – Tôi có thể uống một tách cafe không?

AGATHA: Coffee? Oh, dear! I still haven’t bought any coffee yet. – Cafe à? Ồ, Tôi vẫn chưa mua cafe.

ELENA: It’s okay. Tea is fine. – Được rồi. Trà cũng được mà.

AGATHA: Okay. Try on your new things for me. Đươc. Hãy thử đồ mới cho tôi xem nhé!

ELENA: Okay. – Được.

AGATHA: Hello? Hello? Who is this? Chang…? Yes, this is Agatha Johnson. Elena? Hold on please, I’ll call her. Elena! Telephone! – Xin chào? Xin chào? Ai đấy ạ? Chang à…? Vâng, tôi là Agatha Johnson. Elena à?

ELENA: Hello? Chang! Yes, it is very nice here. You’re back in London? Yes, on Saturday night? Okay, okay. Bye, bye. – Xin chào? Chang! Vâng, ở đây rất tốt. Anh quay về London rồi à? Vâng, tối thứ bày đúng không ạ? Được ạ, được ạ, tạm biệt, tạm biệt.

AGATHA: Who was that? – Ai đấy?

ELENA: Chang, he is back in London. He is staying in King’s Cross. – Chang, anh ấy quay trở lại London rồi. Anh ấy đang ở King’s Cross.

AGATHA: Is he your boyfriend? – Anh ta là bạn trai cô à?

ELENA: Who, Chang? No, he’s my classmate. – Ai, Chang à? Không, anh ấy là bạn cùng lớp của tôi.

AGATHA: How delightful! – Thật thú vị!

ELENA: I think we wil go to see a film on Saturday night. – Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi xem phim vào tối thứ bảy.

AGATHA: That will be very nice for you. How old is Chang? – Thật tuyệt cho cô! Chang bao nhiêu tuổi rồi?

ELENA: He’s twenty-five. – Anh ấy hai mươi lăm.

AGATHA: Is he married? – Anh ta lập gia đình rồi à?

ELENA: No, he isn’t married. – Chưa, anh ta chưa có gia đình.

AGATHA: Does he have any children? – Anh ta có con không?

ELENA: No. He isn’t married! – Không. Anh ấy chưa lập gia đình mà!

AGATHA: Oh, right, of course. You did say he is single. Come on! I want a fashion show. Look at that gorgeous coat! – Ồ, phải rồi, tất nhiên rồi. Cô đã nói anh ta độc thân rồi. Nào! Tôi muốn một màn biểu diễn thời trang. Hãy nhìn xem cái áo khoác tuyệt đẹp này!

ELENA: Is it too small? To fluffy? – Nó có quá nhỏ không? Có mượt không>

AGATHA: It’s perfect! – Nó hoàn hảo!

ELENA: Are the shoes too high? – Đôi giày có quá cao không?

AGATHA: No, no, they’re perfect! – Không, không, chúng hoàn hảo mà!

ELENA: Is the dress too low? – Cái váy quá ngắn à?

AGATHA: No! – Không!

ELENA: Too tight? – Quá bó không?

AGATHA: No, darling, you look fantastic! – Không, bạn thân mến, cô trông thật tuyệt!

ELENA: Thank you! – Cảm ơn cô!

VICTOR: My goodness! Is that you, Elena? – Ôi trời! Cô đấy à, Elena?

ELENA: Hello! – Xin chào!

AGATHA: What are you doing home? – Anh làm gì ở nhà thế?

VICTOR: Sam isn’t well. He has a cold. – Sam không khỏe. Cậu ấy bị cảm lạnh.

ELENA: I’m sorry. – Tôi rất tiếc.

AGATHA: Let’s get something delicious for dinner. Take-away? – Chúng ta gọi cái gì đó ngon cho bữa tối đi. Mang đến nhà nhé?

ELENA: Yes.  – Vâng.

AGATHA: Fish and chips? – Cá và khoai tây chiên nhé?

ELENA: Yeah. – Vâng.

Bạn có thấy Agatha trong “Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 1)” là một người em gái rất cẩn thận, đáng yêu, một người bạn tốt bụng, chân thành? Aroma hy vọng bạn luôn có một người bạn như vậy ở bên và aroma cũng sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường chinh phục tiếng Anh của bạn. Hãy đón xem “Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 2)” để theo dõi diễn biến tiếp theo nhé.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }