Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 2)

Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 2)

Như bạn đã biết, ở bài “Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 1)”, Elena đã có dự định đi cùng bạn học vào thứ bảy này. Không chỉ có Elena, Victor cũng đang có những dự định rất thiết thực cho cuối tuần này. Bạn có biết các dự định của Elena và Victor là gì không? Hãy đón xem tiếp bài học tiếng Anh giao tiếp qua video này English way DVD 3 (part 2) nhé!

Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 2)

Bạn có thể theo dõi tiếp ở 18:05 nhé!

Dialogue 3:

Agatha: Elena has a big date next Saturday! – Elena sẽ có một cuộc hẹn lớn vào thứ bảy tuần này!

Victor: Oh, really? – Ồ, thật sao?

Elena: I’m meeting my classmate. – Tôi sẽ gặp bạn học của tôi.

Agatha: Yes, her classmate Chang is in London! Does he look like Bruce Lee? – Đúng vậy, bạn học của cô ấy, Changm đang ở London! Anh ta trông có giống Bruce Lee không?

Elena: Chang? No, not really! – Chang à? Không, không hẳn!

Agatha: Well Victor, why don’t you go along with them? – Ồ, Victor, tại sao anh không đi cùng họ nhỉ?

Elena: Yes, you can come too! – Đúng vậy, anh cũng có thể đến mà!

Victor: I can’t, sorry. I’m going away for the weekend. – Tôi không thể, rất tiếc. Tôi sẽ ra ngoài vào cuối tuần.

Agatha: You are? – Anh sẽ à?

Victor: I am. – Anh sẽ.

Agatha: Where are you going? – Anh sẽ đi đâu?

Victor: I’m going to Boulogne. – Anh sẽ đi Boulogne.

Elena: Where is Boulogne? – Boulogne ở đâu?

Victor: It’s in France on the west coast. – Nó ở duyên hải phía tây nước Pháp.

Agatha: Who are you going with? – Anh sẽ đi với ai?

Victor: I’m going with my classmates. Harry and John and Sam if he’s better. – Anh sẽ đi với bạn học của anh. Harry, John và Sam nếu cậu ta khá hơn.

Agatha: Where are you leaving? – Các anh định rời đi ở đâu?

Victor: We’re flying Friday night. – Bọn anh sẽ bay vào tối thứ sáu.

Elena: That will be nice! – Thật tốt!

Agatha: And where will you be staying? In a hotel? – Và các anh sẽ ở đâu? Ở một khách sạn nào đó hả?

Victor: No. Harry’s mother has a house there. – Không. Mẹ của Harry có nhà ở đó.

Agatha: Well, I hope you have a good time. – Ồ, em hy vọng anh có một khoảng thời gian tốt đẹp.

Victor: Thank you, Agatha. I’m sure we will. Cảm ơn em, Agatha. Anh chắc bọn anh sẽ như vậy.

Agatha: When are you coming back? – Khi nào thì các anh quay lại?

Victor: We’re coming back on Saturday afternoon. – Bọn anh sẽ trở lại vào chiều thứ bảy.

Agatha: Marvellous! I just had another great idea! – Tuyệt vời! Em có một ý kiến hay tuyệt khác!

Victor: What is it? – Đó là gì?

Agatha: Well, why don’t you bring Elena along too? She can still get a cheap ticket. – Tại sao anh không đưa Elena theo nhỉ? Cô ấy vẫn có thể săn vé rẻ.

Elena: But it’s impossible. – Nhưng nó không khả thi.

Victor: Yes, impossible. – Đúng vậy, không khả thi.

Agatha: Why is it impossible? You’ll have a lovely time – lots of fun! – Tại sao nó không khả thi? Anh sẽ có khoảng thời gian đáng yêu – rất vui!

Elena: I have to work on Saturday. And I am meeting Chang, too. – Tôi phải đi làm vào thứ bảy. Và tôi cũng sẽ gặp Chang mà.

Agatha: Oh, that’s right! Drat! I forgot. What a pity! – Ồ, phải rồi! Tôi quên mất. Thật đáng tiếc!

Victor: Yes. Sorry Elena. – Đúng vậy. Thật tiếc, Elena.

Elena: Oh, it’s okay. – Không sao mà.

Agatha: Well, maybe next time. You are going to look spectacular on Saturday! Just spectacular! – Có lẽ vào thời gian tới. Cô sẽ trở nên xinh đẹp vào thứ bảy! Thật xinh đẹp!

Elena: Thank you! – Cảm ơn cô!

Agatha: Oh, Victor, can you buy me some of that lovely Brie in Boulogne? There’s this enormous market there… – Victor, anh có thể mua cho em một chút pho mát Brie đáng yêu ở Boulogne không? Có một khu chợ khổng lồ ở đó.

Victor: Of course. Anything else? – Tất nhiên rồi. Còn gì nữa không?

Agatha: Well, actually… – Ồ, thực ra thì…

Victor: No, no, no, I won’t have much time for shopping. – Không, không, không, Anh không có nhiều thời gian để mua sắm đâu.

Agatha: What else are you going to do there? Anh sẽ làm gì ở đó nữa vậy?

Victor: We’re going to see some buildings and galleries. And if the weather’s nice. I’m going to do some drawing. – Bọn anh sẽ đi ngắm một số tòa nhà và phòng trưng bày. Và nếu thời tiết đẹp, anh sẽ thực hiện một số bản vẽ.

Elena: I want to see your drawings! – Tôi muốn xem các bản vẽ của anh!

Victor: Sure I can show you the ones from school today. – Chắc chắn rồi, tôi có thể chỉ cho cô các bản vẽ ở trường hôm nay.

Elena: Oh tomorrow, please I’m very tired now. – Ngày mai nhé, giờ tôi rất mệt rồi.

Agatha: Sweetheart! Go and get some rest. It’s a big day tomorrow. – Ôi, hãy đi nghỉ thôi. Ngày mai là một ngày trọng đại.

Victor: Yes, if you like, I can take you to school in the morning. – Được, nếu cô thích, tôi có thể dẫn cô đến trường vào buổi sáng.

Elena: Oh, thank you, that is very kind. Okay… Bye! – Cảm ơn anh, thế thì tốt quá. Được ạ… Tạm biệt!

Agatha: Don’t you say anthing… – Anh đừng nói bất kỳ điều gì…

Victor: I can’t belive… – Anh không thể tin…

Agatha: Hello? Hello Hary! It’s Harry. Hello sweetheart! – Xin chào? Xin chào Harry? Đó là Harry. Chào anh yêu!

Victor: Goodnight, Agatha. – Chúc ngủ ngon, Agatha!

Vậy là Elena sẽ có cuộc hẹn với Chang còn Victor sẽ đi Pháp cùng bạn. Ai cũng có dự định riêng của mình cho một cuối tuần tuyệt vời. Bạn có ý định gì cho dịp cuối tuần này? Hãy sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài “Học tiếng Anh giao tiếp qua video English way DVD 3 (part 2)” và đừng quên đón xem các video  sau để học thêm luyện nói và luyện nghe tiếng Anh tốt hơn nhé!


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }