Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống giới thiệu công ty – Học tiếng Anh thương mại

Tình huống giới thiệu công ty – Học tiếng Anh thương mại

Với các bài học tiếng Anh thương mại, bạn sẽ được tìm hiểu chủ đề liên quan đến các tình huống trong kinh doanh. Trong những lần tiếp đón đối tác, họ sẽ hỏi về các vấn đề liên quan đến công ty: lĩnh vực hoạt động, tình hình kinh doanh, thị trường, thị phần… Sau đây là các cuộc hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản để bạn tham khảo cho chủ đề này!

Tinh-huong-gioi-thieu-cong-ty-hoc-tieng-anh-thuong-mai

Tình huống: giới thiệu công ty – Học tiếng Anh thương mại

Dialogue 1: Business activities (1) – Những hoạt động kinh doanh

A: We’re the second largest manufacture in the country of glass for the car industry. One in three cars in this country uses our glass. – Chúng tôi là nhà sản xuất lớn thứ hai trong nước về kính trong ngành công nghiệp ô tô. Một phần ba ô tô ở trên đất nước này sử dụng lính của chúng tôi.

B: How many plants do you have? – Các ông có bao nhiêu nhà máy?

A: We have five domestic plants but we also have factories in ten other countries. As well as supplying the car industry, we sell glass for buses, trains, ships and aircraft. – Chúng tôi có năm nhà máy địa phương nhưng chúng tôi cũng có các nhà máy ở 10 đất nước khác nữa. Cũng như việc cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô, chúng tôi bán kính cho xe buýt, tàu hỏa, tàu thuyền và máy bay.

Dialogue 2: Business activities (2) – Những hoạt động kinh doanh

A: Tell me more about the company. – Hãy kể cho tôi nghe thêm về công ty các ông đi.

B: Basically we run a so-called “shopping search” website. If you visit our site, you can find links to a wide range of products and services. You can compare prices from various shops and find the best deal. – Về cơ bản, chúng tôi hoạt động một trang web “tìm kiếm mua sắm”. Nếu cô thăm trang web của chúng tôi, cô có thể tìm thấy đường dẫn đến danh mục các sản phẩm và dịch vụ. Cô có thể so sánh giá từ các của hàng đa dạng và tìm được ưu đãi tốt nhất.

A: That sounds vey intersting, but is it secure? – Cái này nghe có vẻ hay đấy, nhưng nó có an toàn không?

B: Yes, in my view it’s far more secure than buying over the phone. – Có chứ, theo quan điểm của tôi, nó an toàn hơn nhiều so với mua hàng qua điện thoại.

Dialogue 3: Markets – Thị trường

A: Where are your biggest markets?- Thị trường lớn nhất của các ông ở đâu?

B: In terms of sales by region, Europe is by far the biggest market with 60 percent of our total sales. North America accounts for 15 percent, Asia pacific is 10 percent – the Chinese market is particularly strong, South America is 8 percent and the rest of the world is 7 percent. – Xét về doanh thu bán hàng theo khu vực, châu Âu là thị trường lớn nhất với 60% tổng doanh thu bán hàng của chúng tôi. Khu vực Bắc Mỹ chiếm khoảng 15%, khu vực châu Á Thái Bình Dương là 10% – thị trường Trung Quốc đặc biệt mạnh mẽ, khu vực Nam Mỹ là 8% và phần còn lại của thế giới là 7%.

A: I think you’d better write that down for me! Why are things going so well in China? – Tôi nghĩ các ông nên viết điều đó ra cho tôi! Tại sao mọi thé lại tốt đẹp ở Trung Quốc nhỉ?

B: The Chinese economy is booming and we have a very good sales force there. – Nền kinh tế Trung Quốc đang bùng nổ và chúng tôi có một lực lượng bán hàng rất tốt ở đó.

Dialogue 4: The competition – Sự cạnh tranh

A: Who are your main competitors? – Đối thủ cạnh tranh chính của các ông là ai?

B: It depends on the region. There are a lot of local producers in Europe and we cannot compete with them on price. However, our reputation for service is excellent. We are well known in the market for high quality and reliability. – Điều này phụ thuộc vào khu vực. Có rất nhiều sản phẩm địa phương ở châu Âu vầ chúng tôi không thể cạnh tranh với họ về giá. Mặc dù vậy, danh tiếng dịch vụ của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi nổi tiếng trên thị trường với chất lượng cao và độ tin cậy.

A: What about the Japanese market? – Còn thị trường Nhật Bản thì sao?

B: We cannot compete in Japan. High transport costs make it very unprofitable to do business. Maybe things will change in the future. – Chúng tôi không thể cạnh tranh tại Nhật Bản. Chi phí vận chuyển cao khiến việc kinh doanh trở nên mất lợi nhuận. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi trong tương lai.

Các đoạn hội thoại học tiếng Anh thương mại trên đây hẳn đã cung cấp cho bạn kiến thức và một vài gợi ý hay để giao tiếp với đối tác trong tình huống giới thiệu công ty. Bạn hãy ghi nhớ và vận dụng tốt vào công việc nhé!

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }