Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống: Thăm công ty đối tác – Tiếng Anh thương mại

Tình huống: Thăm công ty đối tác – Tiếng Anh thương mại

Sau khi đến được công ty của đối tác, trong chuyến đi của mình, hẳn bạn rất muốn biết công ty đối tác đang làm việc có hiệu quả không, người vẫn thường hỗ trợ hoặc liên lạc với công ty bạn là ai? Với một công ty đã cộng tác với công ty bạn lâu dài, chuyến thăm này sẽ giúp quan hệ hai bên càng thêm gắn bó. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên sử dụng các mẫu câu khi thăm công ty đối tác bằng tiếng Anh thương mại nhé.

Tinh-huong-tham-cong-ty-doi-tac-tieng-anh-thuong-mai

Tình huống: Thăm công ty đối tác – Tiếng Anh thương mại

Dialogue 1: Introducing a company (1) – Giới thiệu công ty

A: We’re in the label business. We produce all kinds of labels – price labels, bottle labels, even postage stamps. We have factories in France, Germany, Malaysia, China and the UK. –  Chúng tôi thuộc ngành kinh doanh nhãn mác. Chúng tôi sản xuất mọi loại nhãn: nhãn giá, mác chai, thậm chí là tem bưu chính. Chúng tôi có các nhà máy tại Pháp, Đức, Ma-lay-si-a, Trung Quốc và Anh.

B: How many people work for the company? – Có bao nhiêu người làm việc cho công ty?

A: We employ  just over 5.000 people worldwide. There are around 400 employees in this factory. – Chúng tôi thuê chỉ hơn 5.000 người trên toàn thế giới. Có khoảng 400 nhân viên trong công ty này

B: Is business going well? – Công ty đang hoạt động tốt chứ?

A: Yes, it is, and it’s growing all the time. – Có chứ, và nó đang phát triển mọi lúc.

Dialogue 2: Introducing a company (2) – Giới thiệu công ty

A: So, tell me about your mailing business. – Vậy, hãy nói cho tôi về cong ty bưu chính của các ông.

B: Sure. We provide a complete packaging and mailing service for our customers. We now have branches all over the south of the country and we have plans to open new branches in the north. – Chắc chắn rồi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đóng gói hoàn chỉnh và bưu chính cho các khách hàng. Hiện nay chúng tôi có các chi nhánh trên khắp khu vực phía nam đất nước và có kế hoạch mở các chi nhánh mới ở phía bắc.

A: What kind of company are you? – Loại hình công ty các ông là gì?

B: We’re a private limited compay. We’re not listed on the Stock Exchange… yet. – Chúng tôi là công ty tư nhân. Chúng tôi … chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Dialogue 3: Company history – Lịch sử công ty

A: So, how long have you been on this site? – Vậy, các ông đã ở nơi này bao lâu rồi?

B: We moved here five years ago. Before that, we were in a very small office building in the centre of town. – Chúng tôi chuyển đến đây năm năm trước. Trước đó, chúng tôi ở trong một tòa nhà văn phòn nhỏ ở trung tâm thị trấn.

A: And when was the company set up? – Và công ty được thành lập khi nào?

B: Ten years ago – by Simon Donna who is still the Managing Director. He started the company with just two employees.  – Mười năm trước bởi Simon Donna hiện vẫn giữ chức giám đốc điều hành. Ông ấy đa xây dựng công ty với chỉ hai nhân viên.

A: That’s very impressive. – Rất ấn tượng.

Dialogue 3: A tour of the office – Tham quan văn phòng.

A: Let me show you round the office. Our sales representatives in this open plan area. The room in the corner is Brit Gamlin’s office. She’s the Senior Sales Manager here. Do you know her? – Hãy để tôi dẫn anh tham quan quanh văn phòng. Đại diện bán hàng của chúng tôi ở trong khu vực kế hoạch mở này. Phòng ở góc là văn phòng của Brit Gamlin. Cô ấy là quản lý bán hàng ở đây. Anh biết cô ấy rồi chứ?

B: No, I don’t. Has she been here long? – Không. Cô ấy ở đây lâu rồi à?

A: No, she joined the company two months ago. Come with me, I’ll introduce you to her. – Không, cô ấy gia nhập công ty hai tháng trước. Đi với tôi nào. Tôi sẽ giới thiệu anh với cô ấy.

A: Hello,  I’d like you to meet Oliver Blaireau from Paris office. – Xin chào, tôi muốn cô gặp gỡ Ovier Blaireau từ văn phòng Paris.

C: Please to meet you, Oliver. How are things in Paris? – Rất vui được gặp anh, Oliver. Mọi thứ ở Paris thế nào?

Aroma hy vọng bạn có thể tự học đàm thoại tiếng Anh thương mại hiệu quả hơn qua tình huống thăm công ty đối tác. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên áp dụng vào thực tế để tăng cường tính tương tác nhé! Các mẫu câu tiếng Anh thương mại trên đây sẽ hỗ trợ bạn thật tốt để chinh phục tiếng Anh chuyên ngành này.

Xem thêm:  từ vựng tiếng Anh thương mại pdf


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }