Ngữ pháp tiếng Anh Archive

Một số cấu trúc tiếng anh hay

Aroma chia sẻ cho bạn một số cấu trúc tiếng anh hay. Chúc bạn ngày càng học tốt nhé! Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành Đại từ phiếm định • To be between the devil and the deep sea: Lâm vào cảnh

Đại từ phiếm định

Cùng tìm hiểu về đại từ phiếm định nhé! Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại tiếp diễn Các động từ theo sau là V-ing, To-verb hoặc V-Bare 1. Phân biệt ‘everyone’ và ‘every one’: Rất nhiều người khi làm bài do không

Các động từ theo sau là V-ing, to_verb hoặc V-bare

“Theo sau tất cả trợ từ (động từ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would like to, needn’t, would rather, would sooner, be supposed to là những động từ không “”chia””, V-bare 20 mẫu câu thường gặp với “To Be”

Khi nào cần gấp đôi phụ âm?

Bạn đã biết khi nào cần gấp đôi phụ âm chưa? Các cấu trúc thể hiện quan điểm bằng tiếng Anh Hối tiếc thì quá khứ – Wish “Khi thêm đuôi –ing, có một số động từ ta phải nhân đôi phụ âm cuối, một số động

HỐI TIẾC VỀ QUÁ KHỨ – WISH

Các bạn đã biết cách diễn tả ” Hối tiếc về quá khứ với động từ Wish” chưa? Các cấu trúc thể hiện quan điểm bằng tiếng Anh Những động từ luôn đi kèm với giới từ in  “Helen đã đi ra ngoài khi Michal gọi điện.

Những động từ luôn đi kèm với giới từ “in”

Bài học hôm nay sẽ giúp bạn bổ sung thêm những động từ đi kèm với giới từ “in” Các cấu trúc và cụm từ thông dụng trong e-mail thương mại Liên từ kết hợp “To belivevein st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai To delight

HỐI TIẾC VỀ QUÁ KHỨ – WISH

“Helen đã đi ra ngoài khi Michal gọi điện. Khi cô ta nói rằng ‘I wish I’d been here when he called’ (Tôi ước gì tôi đã ở đây khi anh ta gọi) cô ta đang diễn tả sự nuối tiếc cho một sự kiện trong quá

Co-ordinating conjunction ( liên từ kết hợp )

Cùng tìm hiểu về Liên từ kết hợp nhé! Các mẫu câu nói về sở thích Bài 1 Danh từ NOUNS “Có 4 nhóm chính : I.nhóm AND : và ( ngụ ý thêm vào ) II.nhóm BUT : nhưng mà ( ngụ ý phản ngược )

Bài 1 : Danh từ ( Nouns )

Cùng tìm hiểu về danh từ nhé! 20 mẫu câu thường gặp với To be Bài 2 Tính từ Adjective “Danh từ : Dạng và chức năng ( Nouns : Forms and Functions ) I. Các loại danh từ A – có 5 loại danh từ 1.

Bài 2 : Tính từ ( Adjectives )

“I, Quy tắc cấu tạo tính từ Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao Mạo từ (Artical) a, Tính từ đơn Noun + y : rain + y => Rainy Noun + ly : day + ly => daily Noun + ful : care +
array(0) { }