Ngữ pháp tiếng Anh Archive

Bài 3 : Mạo từ ( Articles )

Cùng tìm hiểu về Mạo từ nhé các bạn! Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao Quy tắc so sánh của tính từ A.Mạo từ bất định : ( indefinite articles ) ” a ” đứng trước phụ âm.vd : a boy , a girl

FORGET, REMEMBER

Cách nói nhấn mạnh ý trong tiếng Anh Cách dùng Almost “*V-ing :Nhớ (quên)chuyện đã làm I remember meeting you somewhere before (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó rối) *To V : Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó Don’t forget to buy me

CÁCH DÙNG ALMOST

“Đây là một phó từ với nghĩa là ‘gần’, ‘gần như’, tức là chưa hoàn toàn, hay ‘chưa hẳn’. Vì ‘almost’ là một phó từ, chúng ta dùng từ này để bổ nghĩa cho một động từ và chúng ta thường đặt nó ở trước động từ

TO BRING & TO TAKE

Học ngữ pháp: Ngôn ngữ không rõ ràng Sự khác nhau giữa Look, seem, appear “Ex: Bring me a book. Hãy đem cho tôi 1 cuốn sách. Take it away. Hãy lấy cái đó đi. NHẬN XÉT: 2 động từ trên khác nghĩa nhau: + to bring

Sự khác nhau giữa Look, Seem, Appear

Học ngữ pháp: Phân biệt Disused, Unused, Misused Which word is correct? popular, famous, common “Look, seem và appear đều là các động từ liên kết (copular verbs) và có thể được dùng theo cách tương tự để nói tới cảm giác hay ấn tượng mà bạn

Which word is correct? Popular, famous or common?

Học ngữ pháp: Sự khác biệt giữa Soon và When Mẫu câu giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng anh “Popular, famous or common? These three words have quite similar meanings. Generally, they can all mean “a lot of people….”. So what are the differences? Popular        =       

Những mẫu câu giúp Cải Thiện kỹ năng Viết Tiếng Anh

“Chắc hẳn đối với một số bạn khi học tiếng anh, kỹ năng viết là kỹ năng khó nhất. Không giống như nói hay nghe, đôi khi chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến ngữ pháp của câu ( đặc biệt là đối với những

Khi nào dùng ‘It’s me’ hoặc ‘It’s I’

“Cả hai đều có nghĩa là “”Ðó là tôi””. Các sách văn phạm xưa của Anh muốn dùng chủ từ “”I”” sau một động từ copula như be, tuy rằng dùng chủ từ “”I”” nhiều khi thiếu tự nhiên. Có bao nhiêu cách trả lời “How are
array(0) { }