Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng anh qua video phim ngắn - Phần 4

Học tiếng anh qua video phim ngắn – Phần 4

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình với seri luyện nghe tiếng anh qua video với những tình huống giao tiếp hằng ngày giới hạn trong 3 nhân vật chính. Trong các bài học tiếng anh qua video phim ngắn phần 4 tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục xin gửi gủi các bạn loạt bài luyện nghe tiếng anh qua video tiếp theo với những tính huống vô cùng thông dụng với phạm vi rộng hơn.

Hi vọng nhận được sự quan tâm theo dõi từ quý vị đọc giả.

1. Luyện nghe tiếng anh qua video hội thoại hàng ngày

– Hey girl, how was… school? Are you Ok?

– It;s so terrible.

– What is? School?

– I just can’t believe it.

– Mandy, stop being so dramatic! Hey you usually say that to me.

– You will not believe who got the lead in school play.

– Who?

– Trina Taylor.

– Taylor. The principal’s daughter? That’s interesting.

– Her acting is terrible and her singing even worst.

– She had to sing?

– Yes, and she sing like this….

– Mandy, be nice!

– That’s the truth.  And now, I have to right about this audition for the school paper

– Oh, oh. Good luck. So, do you wish you were on play?

– Well. I would like to try out for it but since Trina had the big part I’m glad I;m not in it.

– Uh, Mandy, don’t you have any homework to do?

– Yeah. I have so much homework to do tonight.

– Don’t you think you should get started?

– Oh, yeah.

– Sorry, you probably have a lot of homework to do too.

– Yeah. I have world history on Tuesdays and Thursdays.

– and that’s your class with the most homework, right?

– Right.

– Ok, I’ll see you later. I have an article to write!

– Ok, everyone. If you haven’t already, please put your math homework on my desk.

– Hi. Mandy.

– Hi, Mrs, Black.

– This is an interesting article you wrote for the school paper.

– Thanks. You really like it?

– Well I’d like to talk to you about it sometime.

– Oh, ok.

– Oh, sorry, Mandy.

– I didn’t mean to bump into you.

– Oh, uh, that’s Ok, Trina.

– Great article, Mandy!

– Thanks, Chris.

– You really made Trina look bad. I love it.

– Chris, please raise your hand I you want to say something.

– Sorry Mrs Black. I was just talking to Mandy.

– Next time, please wait till after class to talk to Mandy.

– Yes, Mrs Black.

– Excuse me, Mrs Black, could you please explain that math problem again? I couldn’t hear you because Chris was talking.

– Sure Trina. Ok, so…

– Hey, Mandy, what class do you have next period?

– Biology.

– with Mr. Thompson in room 204?

– Yes,

– Ok, I’ll tell my boyfriend.

– Why?

– He didn’t like what you wrote about me in the paper.

– I’m sorry. But what I wrote was the truth.

– Well, I didn’t like it either. So my boyfriend is going to do something about it.

– Like what?

– You’ll see.

2. Từ mới trong bài luyện nghe tiếng anh qua video!

terrible [‘terəbl] : khủng khiếp

– dramatic [drə’mætik] : lố bịch

– lead /li:d/ dẫn đầu

– principal [‘prinsəpl] : hiệu trưởng

– audition [ɔ:’di∫n] : thử vai

– play (n) /plei/ : vở kịch

– article [‘ɑ:tikl] : bài báo

– school paper : báo của trường

– bump [bʌmp] : va, đụng, chạm

3. Phần ngữ pháp rút ra từ phần luyện nghe tiếng anh qua video trên.

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thì quá khứ tiếp diễn

+ Cấu trúc

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
 S + was/were + V-ing (+ O)* Ghi chú:S: chủ ngữV: động từO: tân ngữ

Ví dụ:

I was thinking about him last night.

– S + was/were + not + V-ing (+ O)Ví dụ:·         I wasn’t thinking about him last night.  – (Từ để hỏi) + was/were + S + V-ing (+ O)?Ví dụ:·         Were you thinking about him last night? 

 

+ Cách dùng:

– Dùng để nói về các hoạt động đang xảy ra trong một thời điểm tại quá khứ

Trong các bài viết tiếp theo Chúng tôi tiếp tục gửi tới phần tiếp theo của seri bài học tiếng anh cơ bản qua video, mời quý giả đón đọc

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Học tiếng Anh qua video phim ngắn phần 5

>> Học tiếng anh qua video với thầy Duncan – part 19


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }