Từ vựng tiếng Anh Archive

Think of và Think about

“Về cơ bản thì “think of” thường có nghĩa là “tưởng tượng” – imagine – trong khi “think about” thường có nghĩa gần hơn với “consider” – xem xét, suy nghĩ. Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ

Phân biệt LEARN và STUDY

“Trong tiếng Anh xuất hiện rất nhiều cặp từ có ý nghĩa tương đương với nhau, nhiều khi chúng ta có thể nhầm là chúng cùng một nghĩa có thể hoán đổi cho nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng điều này không phải lúc nào

AGREE

“agree to do something : đồng ý làm gì — My brother agreed to go home early. (Anh trai tôi đồng ý về nhà sớm) agree with somebody/something : đồng ý với ai/đồng ý với cái gì — I agree with you . ( Tôi đồng ý

THƠ TỪ VỰNG

“LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu SENTENCE có nghiã là câu LESSON bài học,RAINBOW cầu vồng HUSBAND là đức ông chồng DAD-Y cha bố, PLEASE DON’T xin đừng DARLING tiếng gọi em cưng MERRY vui thích, cái sừng là

Những động từ cần phân biệt

“TO BORROW & TO LEND Ex: I want to borrow a book from you. Tôi muốn mượn anh 1 cuốn sách. Will you please lend me a book. Anh làm ơn cho tôi mượn 1 cuốn sách. NHẬN XÉT: 2 động từ trên có nghĩa khác nhau:

Những động từ cần phân biệt (P2)

“TO BEAT & TO HIT Ex: I beat him with a stick. Tôi lấy gậy đánh nó. I hit him with my hand. Tôi lấy tay đánh nó. NHẬN XÉT: Cả 2 động từ trên đều có nghĩa là: đánh nhưng: + to beat = dùng vật

Những động từ cần phân biệt (P3)

“TO AVOID & TO PREVENT Ex: He tried to avoid me whenever we meet. Anh ta cố tránh mặt tôi mỗi lần chúng tôi gặp nhau. He tried to prevent me from learning my lessons. Anh ta cố ngăn cản không cho tôi học bài. NHẬN XÉT:

[Từ Vựng] Liên Quan Đến Việc Học Hành

“* Studying (Việc học hành) take extra lessons / have private tuition / private coaching = học thêm gia sư Ví dụ: How much does it cost to have private tuition? Học thêm thì tốn bao nhiều tiền? . * Before the exam (Trước kì thi) –

DỊCH TÌM HIỂU VỀ VỢ BARACK OBAMA – HỌC TỪ VỰNG

“In 1989, Michelle Robinson was a young successful Chicago lawyer. And she was serious about her career. In fact, that year she told her mother that she wanted to focus on work and not go on any dates. Vào năm 1989, Michelle Robinson đã là một luật
array(0) { }