Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng anh qua phim ngắn phần 8

Học tiếng anh qua phim ngắn phần 8

Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của học tiếng Anh qua phim ngắn phần  8:  Mistake, Mistake and Mistake (Lỗi lầm, lỗi lầm và lỗi lầm!)

 

  1. Hội thoại tiếng anh trong video:

– Sorry about that, everyone. Mandy really needed to talk.

– Is it ok?

– Yes, she wrote an article about someone that wasn’t very nice. Now she knows that was a mistake.

– Well, that sounds like a good lesson for her to learn.

– We all make mistakes. I’m glad Mandy learned from hers.

– Jeff, do you remember that editorial I wrote in college?

– Ohh, yes.

– What happened?

– We thought one of our professors was unfair to women students.

– So I wrote an angry editorial about him for our college newpaper. Of course, now I know I should have talked to him.

– Well, you learned from that mistake.

– True! I learned the same lesson Mandy did.

– I almost  made a big mistake in college, too.

– What was it?

– I almost married another guy!

– Instead of Greg?

– That’s right! I was dating Greg. But then Mith Ellis – he was very cute – said he like me I wanted to date him.

– But Mitch wasn’t a nice guy.

– No he lied to me about a lot og things. I can’t believe I trusted him!

– Well. live and learn.

– And you married Greg, not Mitch. So I guess you learned from that experience!

– Yes. I made a big mistake when I broke up with Greg.

– Her friends keep telling her that and She finally realized they were right.

– I learn a lot about myself about this experience and I lear about Greg too

– What?

– He so quickly forgave me and gave me a second chance. I can tell he really love me.

– Always.

2. Dịch phần hội thoại:

– Xin lỗi mọi người, Mandy thật sự cần tâm sự.

– Mọi chuyện ổn cả chứ?

– ừ, cô ấy viết một bài báo không hay lắm về 1 người và cô ấy biết đó là một sai lần lớn.

– Chà, nghe có vẻ cô ấy đã học được bài học lớn

– Chúng ta đều cố lỗi lầm và anh mừng là Mandy đã rút ra được bài học.

– Jeff, anh còn nhớ bài viét của em hồi học đại học không?

– Ohh, có.

– Có chuyện gì vậy

– Bọn anh đã nghĩ rằng có 1 giáo sư đối xử không công bằng với những học sinh là nữ.

– Và sau đó em đã viết một bài báo về thầy ấy đăng lên báo của trường. Tất nhiên là em hiểu chỉ cần nói chuyện với thầy ấy là đủ.

– Chà, em đã học được 1 bài học lớn.

– Đúng vậy. Em đã có bài học giống như Mandy vậy.

– Mình cũng gần như phạm một sai lầm lớn hồi ở đại học

– có chuyện gì thế?

– Mình gần như đã lấy một người khác

– Không phải là Greg ư?

– Đúng vậy. Mình đang hẹn hò với Greg. nhưng sau đó Mith Ellis – anh ấy thật sự đẹp trai – mình rất muôn hẹn hò với anh ta.

– Nhưng Mitch không phải là chàng trai tốt.

– Không, anh ta nói dối ta. Tớ không tin là tớ đã tin anh ta!

– Chàm, sống và học hỏi

– Và bạn đã cưới Greg, không phải Mitch. Nên mình đoán là bạn đã có được bài học lớn!

– Ừ, mình đã sai khi chi tay với Greg.

– Bạn cô ấy luôn nói là cô ấy sai, cuối cùng cô ấy đã nhận ra điều đó.

– Mình đã hiểu hơn về mình và về Greg

– Như thế nào?

– Anh ấy dễ dàng tha thứ và cho tớ cơ hội thứ 2 nên tớ biết anh ấy yêu tớ rất nhiều.

– Luôn là như thế.

Lỗi lầm là điều không ai có thể tránh khỏi trong cuộc sống. Hãy tiếp tục tìm hiểu xem các nhân vật của chúng ta nói gì về những lỗi lầm trong cuộc sống của họ trong phần 9 của học tiếng Anh qua video phim ngắn!

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }