Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Học tiếng anh qua phim ngắn phần 23

Học tiếng anh qua phim ngắn phần 23

Trong bài học tiếng anh cơ bản qua video tuần trước chúng ta đã được biết về tin mừng của Mia và Jeff. Theo sau đó, chúng ta cũng học được cách đưa ra lời chúc mừng tới người khác cũng như cách đáp lại lời chúc mừng đó.

Vậy bài học của chúng ta hôm nay là gì, cùng tìm hiểu bạn nhé!

  1. Học tiếng anh qua video với phụ đề tiếng Anh

– Girls, thanks for these baby clothes. They are really cute!

– You’re welcome.

– I can’t wait to see baby.

– I can’t either. But we have to wait seven more months.

– That’s good thing! We need time to get ready. What will you name the baby?

– I don’t know. Jeff and I need to talk about it. do you have any ideas, honey?

– Not yet.

– We have some ideas for you!

– Oh really?

– Yes. We found some ideas online. We chose three boy’s names and three girls’ name.

– These are our favourites.

– You’re so nice. Thank you.

– What did you choose?

– The boy’s names are John, Aidan, and David.

– I like the name John.

– But it’s too common. I want a special name for our baby.

– do you like the name Aidan?

– aiden? That’s a nice name.

– but there’re too many ways to spell it.

– You could name a baby after Mia’s brother, David. do you like that idea?

– I don’t know. Wha girls’ name do you like?

– We think her middle name should be Mia.

– Aww Good idea.

– I likie my name. but it’s meaning isn’t very special. It just means “my”

– that’s right!. You’re mia Mia!.

– Ha-ha. But Jeffrey is a good middle name for a boy.

– Ok. Let’s take about your daughter’s first name. We like Ava, Beryl or Svetlana.

– Ava is a nice name.

– And it is a popular name for girls now.

– Really

– But I don’twant a popular name.

– Oh right. then what about Svetlana?

– Yes, Svetlana is …..

– Hard to say.

– Ok. what about Beryl?

– The name Beryl means jewel. Isn’t that a nice meaning?

– We’lll think about these names. Then we will let you know.

– Thank again, girls.

– Ok. See you later

– Bye.

– Aren’t they cute? Claire and Amber really want to help us. so what do you think, honey?

– Well. I was thinking….. How about the name Pebbles for a girl? It’s from my favourite cartoon.

– Jeff. Let’s find a name that’s not common or strange!

2.Học tiếng anh qua video với phụ đề tiếng Việt

– Các cậu, tớ rất cảm ơn về những bộ quần áo em bé này, chúng thực sự rất đáng yêu.

– Không có gì.

– Mình không thể chờ để thấy em bé.

– Anh cũng thế nhưng chúng ta phải chờ thêm bảy tháng nữa. .

– Đó là điều tốt mà, chúng ta cần có thời gian để chuẩn bị. Cậu sẽ đặt tên em bé là gì ?

– Mình chưa biết, Jeff và mình cần phải nói chuyện về điều này. Anh có ý tưởng nào không anh yêu.

– Vẫn chưa.

– bọn tớ có vài ý tưởng đấy!

– vậy sao?

– Ù, bọn tớ tìm thấy trên mạng 3 tên con trai và 3 tên con gái.

– đó đều là tên mà bọn tớ thích nhất.

– các cậu thật tốt,cảm ơn nhé.

– Các em đã cọn gì thế?

– Tên con trai sẽ là John, Aidan, và David.

– mình thích cái tên John.

– nhưng nó quá bình thường, anh muốn cái tên đặc biệt cho con chúng ta.

– Anh có thích cái tên Aidan?

– aiden? đó là một cái tên hay.

– nhưng có quá nhiều cách để phát âm từ này.

– Anh có thể đặt tên theo anh trai của Mia, David. anh nghĩ thế nào?

– Anh không biết, tên con gái bọn em chọn là gì?

– Chúng em nghĩ tên đệm của bé sẽ là Mia.

– Aww ý tưởng hay.

– Mình thích tê mình nhưng nó chỉ có nghĩa là của tôi

– đúng thế em là Mia của anh

– Ha-ha. nhưng Jeffrey là cái tên đệm hay cho con trai.

– Được rồi chúng ta hãy nói tên của con gái nhé. bọn em thích cái tên e Ava, Beryl hoặc Svetlana.

– Ava là một cái tên hay.

– và khá phổ biến.

– thật sao

– nhưng mình không muốn cái tên phổ biến.

– vậy còn Svetlana thì sao?

– ừ, Svetlana thì …..

– khó nói.

– thế còn cái tên Beryl?

– Beryl có nghĩa là trang sức, đó là ý nghĩa hay ?

– bọn anh sẽ nghĩ vê những cái tên và sẽ cho em biết.

– cảm ơn các cậu.

– Ok. hẹn gặp sau

– tạm biệt.

– Họ mới đáng yêu làm sao? Claire và Amber thực sự nmuốn giúp chúng ta, anh nghĩ thế nào?

– anh nghĩ….. cái tên Pebbles cho con gái? nó là bộ phim hoạt hình yêu thích của anh.

– Jeff. hãy tìm cái tên không quá phổ biến nhưng cũng không quá lạ!

Trong bài học tiếng anh qua video phim ngắn phần 23 này, chúng tôi muốn các bạn tìm hiểu về cách đưa ra ý kiến của bản thân. Hãy vận dụng các cấu trúc đó và các tình huống khác bạn nhé!

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }